Fra skrot til muligt slot på Strandvejen 44

Den gamle købmandsforretning skæmmer det nye Fanø Bad.

Hele artiklen i PDF-format

Fanø Kommune vil have nedrevet bygningen på Strandvejen 44 ved Fanø Bad, og skruer nu bissen på overfor ejeren.

Ifølge borgmester Erik Nørreby er man klar til at forfølge sagen med de muligheder, byggeloven giver.

Det noget trætte udtryk på ejendommen – som engang rummede en købmandshandel – skæmmer indkørslen til Fanø Bad ifølge en række grundejere i Fanø Bad området. Den bør derfor nedrives, mener de, og har derfor skrevet et åbent brev til Fanø Kommune.

3-kopi

Sagen er blevet ekstra aktuel nu, hvor hele ’badet’ bliver forskønnet gennem Realdania projektet ’Stedet tæller’, som det påpeges i deres henvendelse til kommunen.

Fanø Kommune har samme holdning og har derfor skriftligt henstillet til ejendommens ejer, Outzen Invest ApS, at bygningen fjernes inden indvielsen af det renoverede Fanø Bad i juni måned.

Fanø Posten har rettet henvendelse til direktør Frank Outzen fra Outzen Invest for at høre hans holdning til kommunens henstilling om nedrivning og hans planer i øvrigt for byggeprojektet.

Frank Outzen ønsker dog ikke at udtale sig om sagen.

Med til historien om ’Strandhusene’ hører, at Fanø Kommune i januar 2012 vedtog en revideret lokalplan for ejendommen – og det skete på ejerens foranledning.

 

Af lokalplan 99 fremgår: ’Ejeren af Strandvejen 44, Fanø Bad har et ønske om at nedrive den eksisterende forretningsbygning og opføre 10 ferieboliger på ejendommen.’

Det er det ønske, både grundejere og kommunen nu vil have realiseret.

Det var det daværende arkitektfirma Hallen & Nordby, nu Tekt Arkitekterne, der tegnede projektet til erstatning for den nedslidte bygning.

1-kopi

Arkitektillustration af det planlagte projekt.

Nybolig Fanø formidler salget af Strandhusene ud fra prospektet for de nye huse.

”Projekt Strandhusene er et godt og flot projekt. Så snart der er solgt tre enheder, så kan projektet starte op,’ fortæller ejendomsmægler Erik Pedersen fra Nybolig.

”Og jeg forstår godt ejerne, der vil vente med at investere i opførelsen, indtil de første enheder er solgt,” siger han.

Ejendomsmægleren oplyser også, at der har været en pæn interesse for projektet. En interesse, han forventer vil øges de kommende måneder, som følge af den stigende interesse for fritidsboliger både generelt og på Fanø.

Borgmesteren understreger over for Fanø Posten, at han fortsat har en klar forventning om, at Outzen Invest vil agere positivt på kommunens henvendelse.

”Hvis ikke, så må vi politisk og i forvaltningen træffe de nødvendige beslutninger, så Strandvejen 44 kan bidrage til forskønnelsen af Fanø Bad,” siger borgmester Erik Nørreby.

 

Relaterede artikler

Top