Fanø Vadehav Center på ny kurs

HOTELDRIFT – Hotel- og kursusvirksomheden Fanø Vadehav Center, der i juni 2015 overtog den tidligere Fanø Efterskole på Vangled, har økonomiske udfordringer. Men centret er hverken konkurs eller i betalingsstandsning ifølge direktør Ann Kopp.

Inden udgangen af februar forventer Ann Kopp, at der er indgået samarbejdsaftale med en ny partner, der kan styrke hoteldriften.

”Jeg er den kreative, der udvikler vores kursustilbud og må nok erkende, at der skal et helt andet fokus på hoteldriften,”, siger Ann Kopp.

 

Ny partner på vej

”Vi er i dialog med en kommende partner og forventer inden udgangen af februar at være på plads med en samarbejdsaftale. Så kan jeg fokusere mere på kursustilbuddene til virksomheder og offentlige institutioner sammen med Per Møller-Pedersen, der er forretningsudvikler og økonomiansvarlig.”

Vadehavscenteret, der er en relativ nystartet virksomhed, har som mange hotel- og kursusvirksomheder sine økonomiske udfordringer ifølge Ann Kopp.

”Det er ingen hemmelighed, at vi har svært ved at få det hele til at hænge sammen. Men vi er hverken gået konkurs eller i betalingsstandsning, og vi får også løn”, udtaler direktør Ann Kopp som kommentar til de mange rygter, der for et par uger siden cirkulerede om Fanø Vadehav Center.

 

Erfarne kræfter ind

”Og vi giver ikke bare op. Vi arbejder med strategien og får god hjælp fra vores rådgivere, dels fhv. direktør i Fanø Sparekasse, Freddy Christensen, og dels tidligere partner i Deloitte, Ole Pallesen. Begge indtræder også i den kommende bestyrelse for Vadehavscenteret.”, siger Ann Kopp.

Freddy Christensen har som daværende direktør for Fanø Sparekasse været med hele vejen, fra etablering af Fanø Efterskole frem til Ann Kopp og Per Møller-Pedersens køb i sommeren 2015. Det må formodes, at Freddy Christensens kendskab til turist- og overnatningsvirksomheders forhold på Fanø vil bidrage positivt til udviklingen af Fanø Vadehav Center. Det samme må også antages at gælde Ole Pallesen, der i 32 år var partner og statsautoriseret revisor i Deloitte.

 

Ser fremad nu

Ann Kopp og Per Møller-Pedersen vil få yderst kompetent rådgivning gennem etablering af en bestyrelse med deltagelse af de to førnævnte.

Fanø Sparekasse og Vækstfonden støtter op omkring Vadehavscenteret, og Ann Kopp er glad for den support, Fanø Vadehav Center får fra begge parter.

”Jeg ser frem til at komme videre og fokusere på udvikling af kursuskonceptet”, slutter Ann Kopp.

 

Relaterede artikler

Top