Satser på hurtigt salg af Vadehavscentret

Den tidligere søfartsskole fra 1978, senere efterskole og Vadehav Center får måske snart nye ejere.

Salgsprocessen er i gang for den tidligere søfartsskole fra 1978, der senere blev til Fanø efterskole og nu senest har huset Fanø Vadehav Center på Vangled 32.

Ifølge kommunaldirektør Vibeke Kinch har der allerede været vist interesse fra flere sider, også lokalt. Hun kan dog ikke oplyse nærmere på nuværende tidspunkt.

Det er EDC Erhverv Poul Erik Bech i Esbjerg, der varetager salgsprocessen for Fanø Kommune, hvor tilbud skal være ejendomsmægleren i hænde senest den 10. januar kl. 12.

Det primære mål for salget er værelsesfløjene, køkkenet og undervisningslokalerne. Køb af disse dele er en forudsætning for at købe andre dele af ejendomskomplekset, der blandt andet huser beredskabets værksted og mødefaciliteter.

Beredskabets lejemål forudsættes videreført i en 10-årig lejekontrakt ved et eventuelt salg af bygningerne.

Et kuriosum i salgsprospektet er ’portnerboligen’, der kun kan indgå i en handel, hvis hele bygningskomplekset erhverves.

Som det er sædvane i den slags udbud, er Fanø Kommune ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, ligesom kommunen frit kan vælge mellem alle indkomne købstilbud eller forkaste dem alle.

Vil du prioritere købstilbud fra lokale?

”Fra min stol betyder det mest, hvilke aktiviteter en kommende ejer vil bruge bygningerne til,” siger borgmester Erik Nørreby.

”Det skal være attraktivt for Fanø, der skal skabes arbejdspladser, og jeg prioriterer helt klart, at der fortsat kan tilbydes attraktive overnatningsfaciliteter. Dem savner vi på øen,” understreger borgmesteren.

Går alt efter planen, vil hele eller dele af den tidligere søfartsskole kunne overdrages til de nye ejere den 1. marts 2017.

Bliver det nødvendigt med et ekstraordinært møde i byrådet, for at fremme salgsprocessen, så er borgmesteren parat til at indkalde byrådet.

At der er behov for ’en hurtig handel’, understreges blandt andet af, at Cold Water Island konferencen, der var planlagt til den 2.-4. april 2017, ifølge arrangørerne har måttet udskydes til efteråret 2017 og nu afventer en afklaring om den fremtidige drift af faciliteterne.

Samlet er bygningerne på Vangled udbudt til 12,7 mio. kr.

Relaterede artikler

Top