Fanø Vadehav Center konkurs efter håbløst regnskab

Ann Kopp medejer af det nu lukkede Fanø Vadehav Center

Hele artiklen i PDF-format

KONKURSBEGÆRING – Fanø Vadehav Center lukkede pludseligt den 8. juli efter at stifterne af ’Fanø Vadehav Center Aps’, Per Møller-Pedersen og Ann Kopp, havde indgivet konkursbegæring.

Forinden havde revisionen udtrykt kraftige forbehold for selskabets overlevelse og realismen i de udarbejdede budgetter.

Konkursen blev uløst af et krav fra Fanø Kommune om indbetaling af 570.000 kr. inden tre dage, som man ikke kunne honorere, og derfor står den tidligere søfartsskole og efterskole nu atter tom.

DSC_1205Fanø Vadehav Center blev åbnet i foråret 2015, og der var store ambitioner for virksomheden. Hovedproduktet var innovations-workshops, virksomhedsudvikling og teambuilding gennem tilrettelagte forløb på centeret suppleret med hoteldrift og planer om en socialøkonomisk virksomhed.

Den samlede gæld i selskabet er ikke endeligt opgjort af kurator, men må nok forventes at være større end de 4,1 mio. kr. som var gælden ultimo 2015 i henhold til det nyligt indleverede regnskab.

Regnskabet viser for 2015 et driftsresultat på minus 2,6 mio. kr., og der er i regnskabet anført gældsforpligtigelser på 4,1 mio. kr.

Deloitte, der er Fanø Vadehav Centers revisorer, har da også udtalt en række markante forbehold til regnskabet.

Det anføres blandt andet, at selskabet har misligholdt sine låneaftaler, at budgetterne ikke er realistiske og revisionen samlet set ikke anser, at Fanø Vadehav Center vil være i stand til løbende at indfri dets forpligtigelser.

4,1 mio. kr. i gæld

Vækstfonden udlånte to mio. kr. i forbindelse med etableringen, hvor også Fanø Sparekasse stillede midler til rådighed.

Fanø Kommune har som nævnt et krav på 570.000 kr. og det må antages, at SKAT også vil have et krav i konkursboet.

Ifølge ovennævnte regnskab er der stillet sikkerhed for 2,0 mio. kr. i driftsmidler, inventar, debitorer og varelager. Disse er i regnskabet opgjort til en samlet værdi på 1,2 mio. kr.

For en del af gælden hæfter Per Møller-Pedersen og Ann Kopp personligt, oplyser de selv.

Fanø Vadehav Center havde ved konkursen fire medarbejdere, og Fanø Kommune ejer bygningerne, der nu enten sælges eller udlejes igen.

I alt står 5.500 kvm. med 50 værelser, undervisningslokaler, køkken med mere nu tomme på Vangled.

 

Aftaler blev ikke overholdt

GÆLDSAFVIKLING – ”Vi havde i april indgået en aftale med Fanø Vadehav Center om at ’parkere’ deres opsparede gæld på 350.000 kr. mod, at de fremover skulle overholde betalingsforpligtigelserne,” fortæller borgmester Erik Nørreby.

”Efterfølgende var der opstået en ny gæld på 193.000 kr., der heller ikke er blevet betalt.”

Ifølge borgmesteren er det svært at se, hvordan Vadehavs Centeret på noget tidspunkt skal blive i stand il at betale regningerne til Fanø Kommune.

”Når der blev regnet på tallene på baggrund af centerets egne oplysninger om bookninger, reservationer, indtægter og øvrige udgifter, så det ikke så positivt ud, som centeret ellers udtrykte,” fortæller han.

”De sad huslejefri i henhold til lejeaftalen, og der var ikke betalt forbrugsafgifter  i de forløbne 15 måneder. Alligevel var der ikke balance i tingene,” konstaterer borgmesteren undrende.

Samlet set havde kommunen ifølge borgmester Erik Nørreby ikke andet valg end at fastholde betalingskravet i henhold til erhvervslejekontraktens paragraffer om misligholdelse.

”Der er en frist på tre dage, ellers ophæves erhvervslejemålet,” oplyste borgmesteren, der nu ser frem til en hurtig behandling af konkursboet.

Sparekassen undrer sig

TIMING – Fanø Sparekasses direktør Henning Balle er overrasket over timingen i Fanø Kommune lukning af centret.

”Jeg må indrømme, at det er en underlig situation. Med et varsel på tre dage er der rigtig mange, der kommer i klemme,” siger Henning Balle.

”Det er et dårligt valgt tidspunkt med blandt andet fuldt hus til Strikkefestivalen,” konstaterer han.

Henning Balle kan ikke for nærværende oplyse om Fanø Sparekasses mulige tab som følge af konkursen, men afventer kurators behandling af konkursboet.

Ejerne: Vi havde ikke noget valg

KONKURS – Efter modtagelse af Fanø Kommunes anbefalede brev med betalingskrav og frist henvendte Per Møller-Pedersen og Ann Kopp sig til deres advokat. En konkursbegæring var Fanø Vadehav Centers eneste mulige reaktion på kravet.

”Vi havde intet valg,” siger Per Møller-Pedersen.

”Jeg er forundret over Fanø Kommunes reaktion. Vi havde løbende informeret kommunen om situationen og havde fået en ordning, men måske er der misforståelser,” spørger Per Møller-Pedersen, der også undrer sig over manglende svar fra Fanø Kommune på hans henvendelser efter modtagelsen af kravet.

”At tage et så drastisk skridt lige nu, hvor pengene skulle tjenes. Det forstår jeg ikke,” siger Per Møller-Pedersen undrende.

Ifølge både ham og Ann Kopp er der flere årsager til, at den forventede omsætning og likviditet ikke er nået.

”I forarbejdet op til etableringen af centeret havde vi fået den klare opfattelse, at der var et opstemt behov for hotelkapacitet på Fanø,” siger begge og har konstateret, at det var der ikke.

Fanø Vadehav Center”Vores satsningsområde var virksomheder og grupper. Det krævede, at vi etablerede overnatningsfaciliteterne først, hvilket var en større investering end først antaget,” forklarer Per Møller-Pedersen videre.

”I oktober blev vi også ramt af krisen i olieindustrien, ligesom i Esbjerg, i Norge og andre steder.”

”Vi har også konstateret, at helårs-hotelgæsters forventninger til serviceudbuddet i Nordby og på Fanø – adgang til butikker, restauranter m.m. – er anderledes end sommerhusgæsternes,” fastslår Per Møller-Pedersen.

”Vi finder kun lukkede butikker,” har gæsterne ofte udtrykt ifølge Ann Kopp.

Begge er kede af udviklingen.

”Vi har et godt koncept, men desværre fik vi ikke muligheden for at realisere planer og strategi, som vi netop har drøftet på bestyrelsesmødet få dage før kommunens brev,” slutter Per Møller-Pedersen.

Borgmester udelukker flygtningecenter

OVERTAGELSE – Bygningerne der tidligere har huset sømandsskole, efterskole og nu senest Fanø Vadehav Center skal sælges eller udlejes.

Og det skal ske så snart konkursboet er lukket, og Fanø Kommune igen kan råde over bygningerne.

”Der skal ikke installeres flygtninge i værelsesfløjene. Det er familieboliger og ikke enkeltværelser, vi har brug for til flygtninge” understreger borgmester Erik Nørreby.

”Der er en etableret lejlighed i en af fagfløjene, og den vil vi naturligvis benytte som midlertidig bolig til en flygtningefamilie, så snart det kan lade sig gøre,” siger borgmester Erik Nørreby.

”Det er sund fornuft af flytte familien fra et lejet sommerhus til lejligheden, når den nu er der.”

Ifølge borgmesteren har der allerede været henvendelser om bygningerne. Han er derfor optimistisk med hensyn til et salg eller udlejning indenfor relativ kort tid.

”Jeg vil indstille til byrådet, at bygningerne sættes til salg, alternativt udlejes,” slutter Erik Nørreby.

 

Relaterede artikler

Top