Fanø i havnekrig: “Det her skal stoppes politisk ­ – og vi går hele vejen”

Hele artiklen i PDF-format

HAVNEUDVIDELSE – Planerne for udvidelse af Esbjerg Havn udløser nu et regulært søslag mellem Esbjerg og Fanø Kommune, der vil løfte sagen til landspolitik og gå lige så langt som nødvendigt. Det gælder også i de overordnede miljø- og naturmæssige spørgsmål, hvor langt større, internationale kræfter kan komme i spil i forhold til den unikke natur i Vadehavet, som er en del af Unescos Verdensarv. Foreløbig er der sendt et brev til Unesco, og 4. april har Fanø Kommune foretræde for Folketingets Miljøudvalg.

De voldsomme protester kommer med afsæt i helt enigt byråd, som er linet op til fælles front mod den store nabo. Kommunen har derfor også afvist at indgå i et samarbejde om planerne, der betegnes som helt uspiselige for Fanø.

“Det bekymrende er, at Esbjerg Havn har udvidet ad flere omgange, og nu er vi nået til et sted, hvor vi sætter foden ned. Man er på vej til at æde sig så langt ind i Vadehavet med alle dets beskyttelser, at vi nu er fem meter fra grænsen for Natura 2000-området og ude i Unescos Verdensarv. Det kan vi simpelthen ikke acceptere,” siger borgmester Sofie Valbjørn fra Alternativet.

“Man kommer samtidig så tæt på Fanø, at det kan vi heller ikke acceptere. Men det er først og fremmest Vadehavet, vi er bekymret for. Vi har nogle forpligtelser for Vadehavet, som ikke bare har betydning nationalt, men også på verdensplan.”

Vi møder borgmesteren til et fælles interview med formand for ENT-udvalget (Erhverv, Natur og Teknik), Christian Lorenzen fra Konservative for at få uddybet modstanden fra det samlede byråd. Og der er klar tale i skarpe toner – hele vejen igennem.

“Esbjerg Havn har udvidet ad flere omgange,
og nu er vi nået dér,
hvor vi sætter foden ned”

Allervigtigste natur

“Det vigtige for os at sige som politikere er, at Vadehavet ikke er et vigtigt dansk naturområde – det er det vigtigste danske naturområde! Vi har ikke noget, der kan måle sig med det i værdi,” fastslår Christian Lorenzen.

“Det er fuldstændigt indlysende, at en så gigantisk havneudvidelse midt i sådan et sårbart økosystem vil have en påvirkning. Det behøver vi ikke gå efter teknisk knockout på – det ville være en kæberasler til sådan et system!”

Udover den grundlæggende modstand er man heller ikke just imponeret over hverken processen, tidsplanen eller informationsniveauet fra den store nabo.

“Der har flere gange været tale om, at Esbjerg Kommune skulle komme over og orientere byrådet om det, men der har de været fodslæbende hele vejen igennem,” siger Sofie Valbjørn.

“Det er sjovt nok aldrig blevet til noget med den orientering, og vi er ikke særligt velorienterede om projektet,” supplerer formand for ENT-udvalget, Christian Lorenzen fra Konservative.

“Men det er vigtigt at understrege, at der er 100 pct. og fuldstændig fælles fodslag om det her i byrådet. Vores engagement i det her er rendyrket politisk – det her er altså ikke en omgang teknik-fnidder. Det handler om, at vi som et samlet, ansvarligt byråd for Fanø Kommune har en ret skarp politisk holdning til det her. Så vi har ikke siddet og nørdet i strømningsforhold.”

“Der er ingen tvivl om,
at den her proces er kørt under radaren
i Esbjerg Kommune”

Ikke være for synligt

Hvorfor har I ikke fået mere information på forhånd?

“Det kan også undre os. Der er ingen tvivl om, at den her proces er kørt under radaren i Esbjerg Kommune. Der også lige lavet ny kommuneplan, hvor der heller ikke er taget højde for det her projekt. Det kan man jo godt undre sig over, når man har været i gang med det i flere år. Der skal laves et tillæg til kommuneplanen, og det tyder jo på, at man har haft et ønske om, at det her ikke skal køre alt for synligt,” lyder det lige ud fra Sofie Valbjørn.

“Tidsplanen er også meget komprimeret. Hele projektet er tegnet til at være færdig godkendt og klar til at implementere med udgangen af 2019. Altså – hvis man kan lave så kort en tidsplan, så er det fordi, man har haft et meget grundigt forarbejde,” påpeger borgmesteren.

Christian Lorenzen har også gjort sig tanker om, hvorfor havneudvidelsen ikke var med i den nye kommuneplan. Her fremgår projektet slet ikke, selvom planen ellers blev vedtaget af byrådet i Esbjerg så sent som 18. december sidste år.

“Der er jo en masser af borgere, interessenter og græsrodsorganisationer, der involverer sig i en kommuneplan-proces og bum – så lukker vi den og laver et tillæg bagefter. Det er langt mindre sandsynligt, at det så bliver spottet,” påpeger Christian Lorenzen.

“Det er jo baggrunden for, at vi laver den indstilling til byrådet fra ENT-udvalget. Vi laver et høringssvar, men træder ud af planlægningsarbejdet, så vi holder snitterne fra noget, der ligner pseudoinddragelse. Alle 11 i byrådet er enige om, at vi ikke vil tages som demokratisk gidsel i et eller andet, hvor vi i virkeligheden ikke har nogen indflydelse. Så er der rene linjer, for vi har formodentligt meget langt hen ad vejen modsatrettede interesser.”

Men det handler ikke kun om proces og dårlig information fra naboen.

“Uanset hvor tidligt, vi var blevet inddraget, så mener vi under ingen omstændigheder, at det her projekt skal gennemføres. Og det kan man jo nok forestille sig, at man har været udmærket godt klar over i Esbjerg,” siger Sofie Valbjørn.

Hvorfor melder I jer så ud af planlægningsarbejdet – og dermed sætter jer udenfor
indflydelse?

“Alle 11 i byrådet er enige om,
at vi ikke vil tages som demokratisk gidsel i noget,
hvor vi i virkeligheden ikke har nogen indflydelse”

I Miljøudvalget 4. april

“Vi har jo ikke nogen reel indflydelse på det her. Vi kan ikke være i tvivl om, at Esbjerg Kommune har tænkt sig at gennemføre det her projekt. Der hvor vi bliver inviteret ind i processen er, at vi efter høringsprocessen kan komme med vores supplerende bemærkningen,” forklarer borgmesteren.

“Altså – er vi ude i, at vi kan få lov til at bestemme, hvilken farve spunsvæggen skal have? Vi vil ikke være med til at blåstemple det her på sådan nogle småjusteringer.”

Hvad gør I så nu?

“Vi har fået foretræde for Folketingets Miljøudvalg 4. april – der skal vi over og forelægge vores bekymringer. Hvis vi skal have nogen som helst chance for at stoppe det her projekt, så skal stoppes politisk – oppe på det niveau. Så håber vi, at de også vil lytte til os og de forpligtelser, vi har i forhold til Vadehavet.”

Kunne I forestille jer en mindelig løsning med et kompromis?

Den kunstige havneø i Etape 6 sender Esbjerg Havn meget tættere på Fanø.

“Jeg kunne forestille mig en mindelig løsning, hvor de ikke gennemfører projektet. De må finde en anden løsning end ud i Vadehavet,” lyder det klare svar fra Sofie Valbjørn.

Hvad hvis Etape 6 f.eks. droppes?

“Vi har ikke forholdt os til nogen kompromiser – vores holdning er, at vi grundlæggende er imod det her projekt. Og vi har ikke fået oplæg til, at noget er til forhandling.”

Så I er klar til nabokrig?

“Det er vi.”

Kan det få konsekvenser for det løbende samarbejde med Esbjerg?

“Jeg tænker ikke, at vi skal blande det ind i det. Vi har et godt og tæt samarbejde med Esbjerg på alle mulige fronter, og vi blander ikke æbler og pærer sammen her,” siger Sofie Valbjørn og suppleres af sin udvalgsformand.

“De har vel et eller andet sted forventet, at vi var imod det her. Derfor har de måske forsøgt at få os til at reagere så sent som overhovedet muligt. Men vi reagerer, vi reagerer skarpt, og vi lægger os ikke ned,” fastslår Christian Lorenzen.

“Vi er godt klar over, at der nogle naturinteresser og nogle erhvervsinteresser på Esbjerg Havn, der kolliderer her. Og at det på en eller anden måde er David mod Goliath. Men jeg kan også godt huske, hvordan den historie endte.”

 

 

Esbjerg: Alt efter bogen

MODSVAR – Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen kan overhovedet ikke genkende Fanøs billede af, at processen er ‘kørt under radaren’ og er en ‘pseudoinddragelse’.

“Jeg ved ikke, om Fanø har misforstået det eller bare ikke vil erkende det, men der er jo en proces, der først starter op nu med VVM-undersøgelse. Når den er klarlagt, kan vi forholde os til, hvad der er muligt. De tror, det hele er besluttet, men det er det jo ikke,” understreger Jesper Frost Rasmussen.

“Staten er myndighed og bestemmer, om vi overhovedet må udvide. Så det er jo ikke noget, Esbjerg Kommune bare laver på bagsiden af en kuvert.”

Man mener jo også på Fanø, at tidsplanen indikerer et meget langt forarbejde?

“Jeg kunne forestille mig en mindelig løsning,
hvor de ikke gennemfører projektet.
De må finde en anden løsning end ud i Vadehavet”

“Havnen har jo gjort sit forarbejde – selvfølgelig har den det. Man har jo arbejdet med nogle skitser og forsøgt at forholde sig til, hvordan en udvidelse kan laves med mindst mulig påvirkning af Vadehavet. Men der er jo først sendt et projekt ind her omkring nytår.”

Jesper Frost Rasmussen afviser mistanken om, at havneudvidelsen bevidst er holdt udenfor den nye kommuneplan. Der er naturligt nok tætte relationer til den kommunalt ejede selvstyrehavn, hvor eksborgmester Johnny Søtrup har siddet som næstformand, ligesom hans efterfølger gør nu.

“Det her er David mod Goliath,
men jeg kan også godt huske,
hvordan den historie endte”

“Man drøfter jo forskellige ting i bestyrelsen, og når man har besluttet at søge om VVM-undersøgelse, kan kommunen så gå i gang. Men ansøgningen var jo ikke kommet ind, da kommuneplanen blev godkendt,” siger Jesper Frost Rasmussen.

Hvordan kunne I godkende kommuneplanen 18. december sidste år, uden at den her kæmpe udvidelse overhovedet er nævnt?

“Der  er ingen grund til konspirationsteorier
– der er intet fejet ind under gulvtæppet”

“På det tidspunkt er der jo ingen, der har søgt om en havneudvidelse – det kommer først ind sidst på året. Og det kommer jo ikke ind i kommuneplanen, før man har forholdt sig til, om det er muligt.”

Så Fanø behøver ikke frygte, at det var planlagt sådan?

“Nej – det kan jeg blankt afvise. Det her er helt normal praksis, og der er ingen grund til at lede efter konspirationsteorier her. Der er intet fejet ind under gulvtæppet,” siger Jesper Frost Rasmussen.

Kommer ‘nabokrigen’ til at påvirke jeres samarbejde?

“Jeg håber da, at der kan blive genskabt et godt samarbejde. Men jeg bliver også lidt ærgerlig over, at er så bastant og f.eks. retter henvendelse til FN, om et projekt indenfor det definerede havneområde. Det ville da have klædt en god samarbejdspartner at orientere om det på forhånd, inden man gik ud med brask og bram.”

 

Ikke et ord i Esbjergs nye kommuneplan

Kommuneplan 2018-2030 blev endelig godkendt i byrådet 18. december 2017 – selvfølgelig efter langt forarbejde. Her står da også kun formuleringer som ‘Vi fremmer og sikrer udviklingen af Esbjerg Havn’ og’Infrastrukturelt prioriteres Esbjerg Havns udvikling’.

 

Relaterede artikler

Top