Leder: Er Fanø Bad for hele Fanø?

LEDER – Byrådet taler om borgerinvolvering, og at Fanø Bad er for hele Fanø. Realdania prioriterer co-creation eller på dansk samskabelse. En proces hvor ’alle’ bliver inddraget og bidrager til den endelige løsning. Realdania arbejder også med begrebet ’Collective Impact’ – der samler forskellige aktører på tværs af interesser med det formål at løfte en given opgave.

Målet er løsninger, der kan give afledte effekter – også udenfor projektområdet – i form af oplevelser, arbejdspladser eller andet, der bidrager til ’det gode liv’.

Samarbejdet mellem Fanø Kommune, Realdania Stedet Tæller og Fanø Bads ejere har været en relativ lukket proces. Der har været afholdt to ’borgerind-dragelsesarrangementer’ i foråret 2015 for indbudte deltagere fra Fanø Bad og et borgermøde i december.

I de kommende måneder fortsættes processen med at tilpasse vinderprojektet for udvikling af Fanø Bad, at få aftaler på plads med lodsejerne og at justere de forskellige elementer, der indgår i forslaget.

Nu er muligheden der til igen at arbejde bredere. Invitér hele Fanø med til at arbejde med de mange afsmittende, positive effekter, som et nyt Fanø Bad kan skabe – hele øen rundt!

Læs også artiklen: Fanø Bad skal tilbage til fremtiden

 

Gør det ordentligt, så effekten kan ses!

I de kommende måneder skal Fanø Byråd og Transportministeriet sammen med rederiet Færgen finde modeller for, hvordan færgetaksterne kan reduceres.

Baggrunden er Regeringens Vækstplan, der også rummer reduktion af færgetaksterne for passagerer, kørende eller gående. Da målet er at fremme turisme på øerne udenfor højsæsonen, er det regeringens oplæg, at prisreduktionen ikke skal gælde hele året.

Der er, som beskrevet her i avisen, allerede sket en prisreduktion for godstransport. Men det har været svært for flere virksomheder at mærke effekten fra mere end en halvering af taksterne for lastbiler.

Samme øvelse skal nu gennemføres på andre billettyper. Det bliver sandsynligvis vanskeligt at udvikle prismodeller, der kommer flest til gode.

Bliver det billigere at tage bilen til Fanø, kan det medføre en vækst i éndagsturismen udenfor sæsonen. Er der kapacitet på færgen, eller ender det med lange køer, når man skal hjem til aften?

Hvad betyder det for højsæsonen, at prisforskellen kan blive endog meget stor mellem lav- og højsæson for at få en bil til Fanø? Hvad med gående og cyklende? Det er måske her, der skal prioriteres? Kan det mon medføre, at gæster, der har cyklerne bag på bilen, ikke kan finde plads på havnen Esbjerg?

Der er mange overvejelser, beregninger og modeller, der skal gennemtænkes for at finde den bedste model for Fanø. Men sørg nu for, at den bliver synlig og enkel at administrere!

Relaterede artikler

Top