DN: Flyt Lycium væk fra klitterne

Det foreslåede naturhistoriske udstillingscenter må ikke ødelægge den natur, det skal formidle, mener Danmarks Naturfredningsforening

LYCIUM – Det naturhistoriske udstillingscenter Lycium til anslået 70 millioner kroner, som den private borger Steen Lassen er initiativtager til, og som er tegnet af det verdenskendte arkitektfirma Bjarke Ingels Group (BIG), bør ikke ligge i klitterne ved Fanø Bad, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Området er Natura 2000-område, så det er en udfordring, erkender borgmester Sofie Valbjørn (Å).

DNs lokale repræsentanter var med til præsentationen i sundhedshuset i Nordby lørdag den 22. juni, og selv om foreningen er glad for den positive interesse for Fanø, som projektet er et udtryk for, er den imod placeringen:

”Præsentationen gav ikke noget klar svar på, hvad det vigtigste i projektet var: At kunne få en stjernearkitekt til at bygge en betonbygning i yderste klitrække eller at etablere højkvalitets naturformidling på Fanø? På mødet spurgte DN Fanø derfor til dette dilemma. Fanøs borgmester anførte, at de to ting hørte sammen. Arkitekten sagde entydigt, at man kun var interesseret i projektet, hvis det blev bygget på den foreslåede lokalitet,” lyder det fra lokalformand Britt Schak Hansen.

I klitterne eller slet ikke

”Efter mødet er Steen Lassen blevet refereret for, at placeringen er afgørende for projektets realisering. Uden bygning bliver det nok ikke til så meget med naturformidlingen, så det kunne tyde på, at placeringen i den yderste klitrække, nærmere stranden end al anden bebyggelse ved Fanø Bad og langs Fanøs vestkyst i det hele taget, er det vigtigste,” tilføjer hun.

DN Fanø vil meget gerne være med til at udvikle formidlingsdelen af projektet, men placeringen af en bygning i det nationalt og internationalt beskyttede naturområde er efter foreningens mening meget problematisk og helt unødvendig.

”I Danmark har vi takket være fremsynede lovgivere hidtil undgået at forstyrre vores kyster med byggeri, hvilket er enestående i europæisk sammenhæng. Der er desuden andre muligheder for projektets realisering.  Et stenkast fra den foreslåede placering findes et udpeget centerområde, hvor der nemt kan placeres et udstillingscenter, som kan indeholde de foreslåede formidlingsaktiviteter. Placeringen af en flot bygning i centerområdet vil nemlig kunne blive det midtpunkt for Badet, som kan løfte hele områdets kvalitet og give det karakter af et egentligt center. Lad arkitektfirmaets store kompetencer blive brugt til at bygge en smuk bygning, der kan løfte den proces som Fanø Kommune og Realdania er begyndt på. Det ville virkelig være til glæde og gavn for alle på Fanø. Og samtidig slap vi for, at projektet ødelægger den klitstruktur som det er sat i verden for at formidle, slutter hun.

Byrådet er positivt

Fanø Posten har spurgt Sofie Valbjørn, om byrådet rent faktisk har tilsluttet sig placeringen i klitterne.
”Vi er blevet præsenteret for projektet, og der var en overordnet positiv stemning. Men vi har ikke stemt om det. Det er jo også på et forberedende stadium,” siger hun.
”Den helt store udfordring ligger i, at det er et beskyttet Natura 2000-område,” erkender borgmesteren. Hun tilføjer imidlertid, at alle borgere, hun har talt med om projektet, har været positive.
Byrådsmedlem Johan Brink Jensen (S) var da også den, der høstede størst bifald på borgermødet, da han sagde, at det var meget positivt, at Fanø fik en attraktion, der kunne tiltrække turister året rundt.

Tekst: Finn Arne Hansen
Illustration: BIG

Relaterede artikler

Top