Badeland får sidste chance

BADELAND – Ejerforeningen og bestyrelsen bag det gamle Hotel Fanø Bad på Strandvejen 52 forsøger nu for sidste gang at få gang i dét, der engang var et aktivt badeland. Samtidig er der planer om et mindre wellness område.

”Vi har planer om et lille bassin under bygningen mod Strandvejen. Vi håber at kunne åbne det som et wellness bassin i 2017,” fortæller Jonna Backer, der er formand for ejerforeningen.

”Det er desværre endnu ikke lykkedes os, at få det gamle badeland aktiveret igen,” supplerer medlem af bestyrelsen Magne Lundgaard.

Ejerforeningen og bestyrelsen vil forsøge at få genskabt badelandet på en eller anden facon – én gang mere. Drømmen om et ’badeland’ som i gamle dage lever stadig med wellness og saltvandsbade.

Fanø Badeland 02

For en ikke-fagmand ser badelandet ud til kun at mangle vand og glade gæster.

”Vi håber, det lykkes, ligesom det nu er lykkedes at forpagte restauranten ud,” understreger Jonna Backer.

Lykkes det ikke, vil man forsøge at finde alternativ brug af området. Siden ejerforeningen for Ferielejlighederne Fanø Bad overtog ejerandelen fra Bjarne Bøeg Jensen, Dayz Resorts i 2014, er gardinerne ikke længere trukket for. Der er sket mange ting, og der er planer for flere, fortæller Jonna Backer og Magne Lundgaard.

Frygter nyt forfald

”Facaderenovering af de bagerste bygninger, vedligeholdelse af vinduespartier, maling af tennishallen og en ny reception,” nævner Jonna Backer.

”Legeplads og solterrasse ved grillhuset er der også kommet til.”

Den største udfordring for det gamle Hotel Fanø Bad er dog de 66 lejligheders status som hotellejligheder. Ejerforeningen frygter et nyt forfald, da lejlighederne i princippet er usælgelige, fordi de ikke kan belånes med status som hotellejligheder.

”Hvis ikke generationsskiftet i ejerkredsen lykkes de kommende år, så vil det hele forfalde stille og roligt,” påpeger Jonna Backer.

”En enig generalforsamling besluttede derfor i 2014 igen at søge Fanø Kommune om ændret status, så lejlighederne fik status som sommerhuse,” siger Magen Lundgaard.

”Selvom alle andre lejligheder i Fanø Bad området har sommerhusstatus, fik vi igen afslag.”

Af 2014 udvalgs- og byråds referaterne, begrundes afslaget med, at Hotel Fanø Bad er det eneste tilbageværende hotel i Fanø Bad og med henvisning til områdets historiske karakter.

”Vi kæmpede videre og påklagede byrådets afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som behandler den slags sager. De gav kommunen medhold, men vi mener, at deres afgørelse bygger på forkerte oplysninger og fører nu retssag med Natur- og Miljøklagenævnet,” slutter Magne Lundgaard.

De eneste bygninger i Fanø Bad, der fortsat har status som hotel er Hotel Fanø Bad, bedre kendt som ’badeland’.

Ønsket om ændret status er ikke af ny dato. Af de politiske referater fra juni 2010 fremgår, at ‘Fanø Kommune er sindet at behandle en generalforsamlingsbestemt anmodning positivt (om statusændring, red.), hvis anmodningen foreligger inden udgangen af 2011’.

Det skal understreges, at det nuværende byråd ikke er bundet af en sådan tidligere tilkendegivelse, og at ’udløbsdatoen’ også er overskredet med mere end fire år.

 

Relaterede artikler

Top