Advarsel om tivolisering af Sønderho

Sønderho Forsamlingshus var fyldt til borgermøde om Sønderho Havn.

Arbejdet med Sønderho Havn skrider fremad, men flere lokale hejser det gule flag

Hent side 6 og 7 med artiklen her

HAVNEPROJEKT – Omkring 70 borgere mødte op en kold aften i januar, da Sønderho Havn Støtteforening holdt borgermøde i Sønderho Forsamlingshus. De var især optaget af, at området ved havnen ikke blev tivoliseret, men bliver indrettet nænsomt.
Formålet med mødet var indledningsvis at fortælle lidt om det arbejde, der er foregået med projektet indtil nu og fremlægge nogle idéer til, hvordan havneområdet kan komme til at se ud. Derefter var der sat tid af til gruppearbejde, fremlæggelse og spørgsmål.
Inviteret til mødet var flere interessenter: Først og fremmest borgere, og dernæst skippere fra Foreningen Martha, og såmænd også medlemmerne af Fanø byråd, der mødte talstærkt op, så de kunne høre direkte, hvad man mener om projektet i Sønderho. Input fra mødet skulle samles sammen og afleveres til Fanø Kommune, som er bygherre på projektet.
På mødet fremlagde formand Anders Bjerrum og støtteforeningen et forslag om skabelsen af et ’forland’, der etableres ved at lægge sand på området foran digefoden. Dette vil forstærke diget og bliver samtidig til et rekreativt område og redningsvej. I dag vokser der tagrør på arealet, men da det ligger uden for Natura 2000, er det muligt at ændre. Området vil opnå en større biodiversitet som strandeng, hvilket også vil være til gavn for fuglelivet.
Dernæst skal der bygges en ny permanent bro, som Torben Mahler har lavet udkastet til. Den skal ligge samme sted, hvor broen ud for Børsen er i dag. Den ny bro kan ifølge forslaget være to meter bred med en platform for enden, der kan fungere som en formidlingsplatform. Der var også tale om et webcam, der kunne filme området ud fra Børsen.

Sønderho Forsamlingshus var fyldt til borgermøde om Sønderho Havn.

Sønderho Forsamlingshus var fyldt til borgermøde om Sønderho Havn.

Gruppearbejde
Efter præsentationen fik borgerne en lille times tid til gruppearbejde omkring bordene, hvor de skulle diskutere og nedfælde deres ønsker og idéer til områdets funktioner.
En repræsentant fra hvert bord fremlagde gruppens idéer, og flere var enige om, at offentlige toiletter tæt ved havnen var et stort ønske.
Dernæst blev der blandt andet foreslået flere bænke langs diget, picnicområde, pæle til cykelparkering, sheltere til overnattende sejlgæster, bålplads, kikkerter, infoplader med formidling af stedets kulturhistorie samt faciliteter, som gør det muligt for børn at blive fortrolige med elementerne, for eksempel gennem sejlads.
Flere borgere gav udtryk for bekymring om en såkaldt ’tivolisering’ af området, mens andre pointerede, at der skulle være faciliteter til de folk, som gerne vil sejle rundt og opleve Vadehavet fra vandsiden. Ét forslag gik på at skabe et stort ’paddehatte-shelter’ med græs på taget, så det nærmest var usynligt, og måske er det den slags løsninger, der kunne skabe den ’nænsomme’ indretning af området, som flere borgere efterlyste.

Havneprojektet

Ifølge informationsmaterialet udgør midlerne til projektet samlet set syv millioner kroner i 2019, som kommer fra en lang liste af forskellige sponsorer og fonde. På mødet blev det fremlagt, hvad pengene skal gå til, og dette blev opdelt i tre etaper:Etape 1: Sejlrende på fem kilometer med gennemstrømning af tidevand.
Etape 2: Permanent bro ved Børsen (afventer myndighedsgodkendelse).
Etape 3: Uddybning af renden i en bredde af 15 meter og havnebassin på 40 meter. Havnen kan levere sand til fremtidig forstærkning af diget.

Tekst og foto: Julie Frey

Relaterede artikler

Top