Vanskelige forhandlinger om 2018-budget

Til trods for, at politikerne på Fanø sidste år hævede skatten med 0,6 procent, er der fortsat udsigt til smalhals i den kommunale økonomi.

Skatteindtægterne bliver ikke så store som forventet, hvilket dog ikke skyldes, at borgerne på Fanø tjener mindre end forudset.

Baggrunden er den ’statsgaranterede udskrivning’, kommunen benytter sig af – en model, størstedelen af landets 98 kommuner har valgt i kølvandet på finanskrisen.

Alle kommuner har mulighed for at ’selvbudgettere’, altså at udskrive skat efter sit eget skøn. Det indebærer muligheden for enten at opnå store gevinster eller mærkbare tab.

Alternativet er at vælge den statsgaranterede udskrivning og dermed få sikkerhed for den kommunale økonomi.

”Vi har valgt den statsgaranterede model og ved altså, hvad vi har at gøre med – hvilket desværre er mindre end vi havde forventet,” oplyser borgmester Erik Nørreby, der umiddelbart inden redaktionens slutning forudså vanskelige forhandlinger blandt byrådets medlemmer, inden budgettet for 2018 samt overslagene for de efterfølgende år falder på plads.

”For mig virker det samtidig ulogisk, at regeringen på den ene side hævder, at vi er på vej ind i en højkonjunktur, mens de kommunale skatteindtægter på den anden side ikke stiger i den takt, der blev lagt op til sidste år,” fortsætter borgmesteren.

”Konsekvensen kan blive nye kommunale besparelser på Fanø, blandt andet fordi vi allerede ved, at antallet af ældre stiger i de kommende år.

Det vil kræve flere penge til ældre- og plejeområdet, og dermed færre penge til de investeringer, vi også gerne vil gennemføre. Men vi kan altid håbe, at udviklingen generelt bliver mere gunstig, end der er udsigt til her og nu”.

Erik Nørreby er dog ikke i tvivl om, at politikerne nok skal få et fornuftigt budget på plads for 2018. Det er mere de efterfølgende år, han er bekymret for.

Byrådet har drøftet økonomien bag lukkede døre, og mandag den 11. september skal budgettet til første behandling.

Anden- og sidste gang byrådet drøfter budgettet i denne omgang, bliver på mødet i oktober.

”Efter et forhåbentlig veloverstået septembermøde, inviterer vi borgerne til informationsmøde på Fanø Skole. Det sker den 13. september klokken 19.00.

Her vil vi gennemgå den kommunale økonomi, og borgerne vil få lejlighed til at stille deres spørgsmål,” slutter Erik Nørreby.

Relaterede artikler

Top