Hele byrådet bakker op om 2018-budget

Et enigt byråd på Fanø har indgået et budgetforlig, der – når politikerne selv skal sige det – vil fastholde og udvikle velfærden. Både børn, unge og ældre er i fokus i budgettet for 2018, der også indeholder en række investeringer, der skal sikre en fortsat udvikling.

”Forliget indebærer en mindre reduktion af kassebeholdningen, som dog stadig er solid. Hertil kommer, at vi råder over en del salgbare grunde, hvor byggemodningen er finansieret via kassebeholdningen”, oplyser borgmester Erik Nørreby, Venstre.

Han fortæller videre, at byrådet har valgt at fastholde det løft, der blev givet til ældreområdet sidste år, ligesom en del af sidste års besparelser er rullet tilbage. Det gælder blandt andet genoptræningsområdet, hvor ventetiderne vil blive kortere. Samtidig får den lokale folkeskole et økonomisk løft, så den gode trivsel og det høje faglige niveau kan fortsætte.

”Samtidig kan vi se, at de nedsatte færgepriser har haft den ønskede effekt på antallet af turister. Derfor vil vi investere i flere offentlige toiletter, bedre skiltning for turisterne samt sørge for, at affaldsbeholderne i det offentlige rum bliver skiftet ud”.

”I løbet af 2018 vil vi desuden lave analyser af dagpasningsområdet, af indsatsen på ungeområdet og af erhvervsfremmeindsatsen så vi er sikre på at vi får det optimale ud af vores ressourcer”, lyder det fra Erik Nørreby.

 

Relaterede artikler

Top