Store kommunale budgetbesparelser på vej

KOMMUNALBUDGET – Kort før denne avis gik i trykken, oplyste borgmester Sofie Valbjørn (AL), at borgerne på Fanø må forberede sig på strammere tider i næste års kommunale budget.

”Vi står overfor nogle store besparelser, og jeg er meget bekymret for vores budget. Men vi kan ikke sætte beløb på endnu og begynde at lave nogle egent­lige forhandlinger, før vi har de endelige tal fra regeringen,” siger Sofie Valbjørn.

Dermed sigter hun bl.a. til sparekrav fra den ny udligningsreform og forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, som endnu ikke er afsluttet. Oven i det ligger der besparelser fra tidligere, som også skal regnes ind i budgettet.

”Foreløbig har vi været nødt til at bede forvaltningen om at lave et sparekatalog. Vi tager det indledende skridt med et første budgetmøde 14. juni for byrådet, og udvalgene byder ind med, hvad de synes, vi skal prioritere.”

Efter sommer er det planen at holde budgetseminar for byrådet 14. og 27. august og sende budgettet til førstebehandling i byrådssalen 10. september. Derefter bliver der borgerorientering og mulighed for høring inden anden-
behandlingen 8. oktober.

 

Relaterede artikler

Top