Merforbrug presser kommunens budget

Hele artiklen i PDF-format

BUDGET – Mandag den 5. september behandlede økonomi- og planudvalget forvaltningens budgetgrundlag for 2017-2020.

Selve grundlaget var ikke i sig alarmerende med et mindre underskud i 2017 på henved 600.000 kr. Men halvårsregnskabet for 2016, der netop er offentliggjort, viser ’et væsentligt merforbrug’, der på helårsbasis vil udgøre 4,5-5,0 mio. kr.

Så udfordringen for byrådet er at få styr på merforbruget her og nu. Lykkes det ikke, er udfordringen i 2017 at finde merindtægter eller besparelser for op til 6,0 mio. kr. I 2019 kan det teoretisk blive 7 mio. kr.

Budgetunderskud graf

Fanø Kommune har ‘et væsentligt merforbrug’ i 2016, så der skal findes indtægter eller besparelser for seks mio. kr. i 2017 og frem.

 

”Byrådet står over for en stor udfordring, og det bliver ikke nemt i år,” fastslår borgmester Erik Nørreby.

”I forbindelse med budgetkontrollen og halvårsregnskabet, kan jeg konstatere, at der er flere områder, der er kommet ud af kontrol. Jeg er naturligvis overrasket over, at der pludselig kan opstå et merforbrug i millionklassen og har tidligere bedt forvaltningen om en detaljeret analyse af årsag og virkning på særligt pleje- og ældreområdet,” forklarer borgmesteren.

”Vi skal have balance i 2017-budgettet. Og det konstaterede merforbrug sammen med færre indtægter som følge af Regeringens reguleringer i Finansloven, kan betyde, at vi må skære ned på nogle af kommunens tilbud.”

Områder ude af kontrol

Det er særligt tre områder inden for socialområdet, der er kommet ud af kontrol: Plejeområdet har et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr., børn med særlige behov og voksne med særlige behov med ca. 1 mio. kr. på hver af områderne.

Der er også konti, hvor der er et mindre forbrug. Eksempelvis er regionens sundhedstilbud blevet brugt mindre end forventet, hvilket giver en forventet tilbagebetaling på en lille halv million kroner.

Ifølge social- og sundhedsudvalgets formand Johan Brink Jensen har der de sidste par år været et merforbrug på et par millioner om året på ældreområdet. Det er blevet dækket af et overskud på udvalgets samlede budget, hvor der var en økonomisk buffer på et par millioner.

I budget 2016 blev ’bufferen’ fjernet, men ældreområdets budget blev ikke øget til at dække omkostningerne og en besparelse på mere end 3 mio. kr. er på ingen måde realistisk.

Infomøde 13. september

Byrådet førstebehandler budget 2017 mandag den 12. september.

Dagen efter, tirsdag den 13. kl. 19, er orienteringsmøde på Fanø Skole, hvor byrådet vil give alle interesserede nærmere information om 2017-budgettet.

Det må forventes, at borgmesteren på mødet vil orientere om mulige omprioriteringer og besparelser og om, hvordan driften kan finansieres for at få et kommunalt budget i balance i 2017 og de følgende år.

Økonomi- og planudvalget behandler ændringsforslag, herunder forslag til udskrivningsprocenter på udvalgets møde en 3. oktober.

Byrådet anden behandler og vedtager budgettet, hvor også skatteprocenten fastsættes, på byrådets møde 10. oktober.

Der er tradition for, at et flertal i byrådet indgår budgetforlig, inden det formelt vedtages.

 

Relaterede artikler

Top