Trafikpuslespil kan ende uden almindelig taxakørsel

TRANSPORT – Det nye puslespil for Fanøs kollektive trafik samt kørsel med patienter og ældre – den såkaldt visiterede kørsel – tegner lige nu til at mangle en vigtig brik fra nytår: Den almindelige taxakørsel for private.

Kommunens aftale med Sydtrafik om rutebilkørslen er opsagt fra nytår, og det ligger fast, at De Blå Busser fra Esbjerg overtager kørslen, mens Esbjerg Taxa kommer til at stå for den visiterede kørsel.

Men ingen har budt ind på den almindelige taxakørsel, og taxavognmand Fritz Quistorff har forlængst meddelt, at han lukker fra nytår. Derfor kan det endelige puslespil lande sådan, at det fra årsskiftet ikke længere er muligt at bestille en taxa til privatbefordring på Fanø.

“Det vil være både træls og forfærdeligt,” mener formanden for Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget, Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste.

”Vi har haft de tre opgaver udbudt i offentlig licitation. Det skal vi ifølge loven, men valgte også på forhånd en bevidst strategi om, at få opgaverne tilrettelagt, så et mindre og gerne lokalt firma fik mulighed for at byde ind. Det skete ikke, men vi har heldigvis fået tilbud fra De Blå Busser og fra Esbjerg Taxa. Derfor kan vi sikre, at der også efter nytår er såvel rutekørsel som visiteret kørsel og handicapkørsel til vore borgere”, fortsætter udvalgsformanden.

Generelt er det blevet sværere at få økonomi i almindelig taxakørsel udenfor de større byer, og Kristine Kaas Krog anerkender indsatsen fra Fanø Taxi.

”Fanø Kommune har, som mange borgere på Fanø, været meget tilfredse med den service, vores lokale taxa har leveret.  Det er svært at drive sådan et firma i dag. Det ser vi på Fanø, og vi ser det i flere byer på fastlandet,” påpeger hun.

“Det har Fanø Taxi også gjort Fanø Kommune opmærksom på, ved gentagne gange siden 2013 at opsige sin bevilling og bede om indskrænkelser af åbningstiden for at få økonomien til at hænge sammen”.

Håbet for taxabetjeningen er lige nu, at Esbjerg Taxa – i et eller andet omfang – også vil køre traditionel taxakørsel på øen efter nytår.

”Vi har en konstruktiv dialog med Fanø Kommune om den fremtidige taxabetjening på Fanø. Lige nu overvejer vi forskellige muligheder, og det er bestemt en mulighed, at vi kommer til at betjene borgerne på Fanø i det nye år,” oplyser Torben Kirketerp, der er formand for Esbjerg Taxa.

Han forventer også, at dialogen vil fortsætte i den kommende tid.

“Forhåbentlig kan der findes brugbare løsninger til gavn for borgerne på Fanø,” tilføjer han.

Esbjerg Taxa var det eneste selskab, der bød ind på den visiterede kørsel, da Fanø Kommune tidligere på året sendte opgaven i offentlig licitation. Visiteret kørsel handler om kommunalt betalt transport af eksempelvis ældre og handicappede til og fra læge, plejecenter og genoptræning samt kørsel med elever til og fra specialundervisning m.v.

 

Relaterede artikler

Top