Tag arkiv: Bioaffald

Bioaffaldsbeholdere på Fanø

Fanøs madaffald bliver til gas

Fanøs madaffald bliver til gas

Beboerne i disse boliger har ikke meget bioaffald. To ud af tre beholdere er tomme, den tredje er ikke overbelastet. Mængden af bio­affald på Fanø stigende GENBRUG – Bioaffald fra Fanøs helårsboliger og sommerhuse bliver i stigende grad omdannet til biogas, gødning og muld. Siden kommunen for godt et år siden indførte den nye affaldsordning,

Top