Fanøs madaffald bliver til gas

Bioaffaldsbeholdere på Fanø

Beboerne i disse boliger har ikke meget bioaffald. To ud af tre beholdere er tomme, den tredje er ikke overbelastet.

Mængden af bio­affald på Fanø stigende

GENBRUG – Bioaffald fra Fanøs helårsboliger og sommerhuse bliver i stigende grad omdannet til biogas, gødning og muld. Siden kommunen for godt et år siden indførte den nye affaldsordning, hvor borgerne skal sortere husholdningsaffaldet i restaffald og bioaffald, er den procentdel affald, der bliver genanvendt, steget med 8,3 procent. I 2017 blev 34 procent af affaldet på øen genanvendt, mens det sidste år var 42,3 procent.

Det meste af den øgede mængde bestod af bioaffald. I 2018 blev der samlet i alt 309 ton. Og ifølge kommunens opgørelser fortsætter stigningen i år.

”Vi startede langsomt op, men mængden af bioaffald stiger støt. Folk er begyndt at vænne sig til at sortere,” siger formanden for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, Christian
Lorenzen (K).

Fanø Kommune indførte affaldsordningen i god tid for at kunne leve op til regeringens mål om, at fra 2022 skal 50 procent af alt affald genanvendes.

”Sådan som det ser ud nu, gætter vi på, at vi når noget højere op end de 50 procent allerede i 2020. Prognosen for 2019 viser, at vi i år når op på mindst 47,2 procent”, siger han.

Kritiske røster

Da ordningen blev indført, lød der en del kritiske røster, blandt andet fordi mange husstande selv komposterer og derfor ikke medvirker til indsamlingen. Men Christian Lorenzen betragter det som en selvfølge, at noget affald ryger uden om indsamlingen.

”Og det er da fantastisk, at folk selv hjemmekomposterer”, siger han.

Genanvendelsen af bioaffaldet er ikke blot en gevinst for klimaet og for miljøet, men også for økonomien. For jo mere bioaffald, der bliver samlet ind, desto mindre bliver mængden af restaffald, der skal sendes til forbrænding. Og kommunen betaler for at få restaffaldet brændt, men får til gengæld penge for det, der bliver sendt til bioforgasning.

Efter at skraldebilen har samlet bioaffaldet ind ved Fanøs husstande, bliver det kørt til forarbejdningsvirksomheden Komtek Miljø i Holsted. Der bliver plasticposerne, som affaldet ligger i, revet i stykker og sorteret fra affaldet, som så gennemgår en proces, der omdanner det til såkaldt biopulp. Biopulpen bliver sendt videre til et biogasanlæg, hvor der udvindes biogas af det. Restproduktet bliver til gødning og muld.

Tekst: Keld Nissen
Foto: Finn Arne Hansen

 

 

 

 

 

Relaterede artikler

Top