Plast på sommerhusgrund vækker vrede

Grunden på Bjerges Leje er planeret med plastikmåtter.

Sommerhusejere ser med stor bekymring på plastikunderlag og planering af grund

SOMMERHUSE – Et nybygget sommerhus på Bjerges Leje 31 i Sønderho har sat sindene i kog hos lokalbefolkningen og Fanøs grundejerforeninger.
Grunden er totalt planeret og ligner mere en villagrund end et stykke Fanø-natur.
Og på grunden er der lagt hundredvis af hullede plader, formentlig af et slags plastikmateriale.
“En af de mest naturskønne grunde på Bjerges Leje helt ud til markerne og med en flot udsigt mod klitterne mod nordvest er ved at blive pakket ind i plastik. Op mod 1000 kvadratmeter plastikfliser og plastikbrædder er lagt ud på grunden, der desuden er planeret med hundredvis af kubikmetervis af jord. På nordvestsiden er anlagt græsplæne og selve huset er opført i plastikimiterede træbrædder,” fortæller Michael Lund-Larsen, formand for Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges leje.
“Byggeriet har været i gang i næsten to år, og blev indledt med, at den lyngbeplantede og kuperede grund blev udjævnet, hvorefter ejeren blev pålagt af kommunen at genetablere den. Dengang blev det efterkommet,“ fortæller han.

Cricketplæne på heden
“Men her knap to år efter har ejeren så gennemført sin oprindelige plan og har hævet hele grunden med cirka én meter, lagt fliser og plastikmåtter rundt om huset, planeret grunden og lagt plastfliser ud med jord over, som derefter er tilplantet med græs. Man kan håbe på at det i det mindste er genbrugsplastik lavet af alt det vi indsamler på stranden! I hvert fald er resultatet en helt jævn cricketplæne midt i det gamle hedelandskab,” påpeger han.
“På Bjerges Leje undrer man sig over, hvorfor nogen kan få den idé at anlægge en friseret og plastikimiteret have midt i det naturskønne område. Heldigvis er kommunen klar til at tage sagen op igen, idet kommuneplanen ikke tillader en sådan ødelæggelse,” håber Michael Lund-Larsen.
Ejeren, entreprenør Kim Haahr Petersen, Holsted, afviser kritikken.
”For det første skulle de vente med at kommentere, til græsset er groet op. For det andet er der ikke noget forkert i det. Kommunen har været inde over,” forklarer han til Fanø Posten.
Han forklarer, at jordarbejderne har været nødvendige for at nedsivningsanlægget var lovligt. Det var nødvendigt at lægge 60 centimeter jord på nogle slanger for at de lå én meter over grundvandsniveauet, som det kræves.
Han afviser, at han og hans familie har noget imod den måde, naturen nu en gang ser ud på Fanø, og at det skulle være grunden til planeringen af grunden:
”Vi kan også godt lide naturen, men vi ligger lagt ude og skulle etablere en lang kørevej, 100 meter i op til fire meters bredde. Det er 400 kvadratmeter af grunden. Og plastikmåtterne var jeg nødsaget til at lægge ud. Når en vej er mere end 50 meter lang skal en lastbil også skal kunne vende, for eksempel når septiktanken skal tømmes”, forklarer Kim Haahr Petersen.

Regler skal følges
Fanø Kommune kender til klagen, men:
“Sagen har ikke været politisk behandlet, men forvaltningen arbejder med den, Viser det sig, at byggetilladelsen ikke er overholdt, så bliver der slået ned på det. Det er med dem som med alle andre lovhjemlede kommunale bestemmelser, det være sig kommuneplan, lokalplaner, retningslinjer og så videre, at de skal overholdes,” siger Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget.
Den mulige overskridelse af naturbeskyttelsesloven og miljølovens bestemmelser vurderes af Esbjerg Kommunes forvaltning.

 

Tekst: Finn Arne Hansen
Foto: Michael Lund-Larsen

Relaterede artikler

Top