Supergodt resultat i Fanø Brugsforening

Læs hele artiklen i PDF-format

BRUGSFORENING – 240 medlemmer deltog i Fanø Brugsforenings generalforsamling den 27. april i Fanø Hallen, hvor 2015-resultatet blev præsenteret.

Inden generalforsamlingen startede, blev der fra salen rejst spørgsmålstegn ved generalforsamlingens lovlighed, da der i annonceringen var koblet en betaling for deltagelse på 50 kr., der blev tilbagebetalt ved ankomsten. De 50 kr. er til delvis dækning af omkostningerne til spisningen, hvis man udebliver.

 

Ny ordlyd i indkaldelse

Dirigenten anbefalede bestyrelsen at reformulere fremtidige indkaldelser, så det tydeligt fremgik, at evt. betaling var for deltagelse i efterfølgende spisning og ikke i selve generalforsamlingen.

Fanø Brugsforening generalforsamling

Ny butik kører godt

”De nye butikker er kommet godt i gang, både den nye blomsterbutik og SuperBrugsen. Der er en fantastisk opbakning fra jer medlemmer. Vi har dygtige og engagerede medarbejdere. DagliBrugsen i Sønderho har klaret sig flot trods hårdere konkurrence fra brugsen i Nordby, og vi fik solgt Brigvej 2 (det tidl. Fanø Blomster) indenfor få uger,” indledte formand Hans Mathiasen bestyrelsens beretning.

”Vi har dog også haft store omkostninger i form af éngangsnedskrivning af ejendommene på Hovedgaden 75-81 og store udgifter til pga. byggeriet og ombygningen. Og så giver økonomistyringen, der varetages af Coop Indien, stadig store udfordringer.”

 

Gammel brugs udlejes

Hans Mathiasen glædede sig over driftsresultatet, der dels viste en stigning i omsætningen med 22 pct. i SuperBrugsen, dels en samlet vækst på 15,2 pct. for Fanø Brugsforening under ét.

”Bestyrelsen arbejder på at få udlejet ’den gamle brugs’ og er optimistiske med, at det kan ske i løbet af året. Vi fortsætter investeringerne, hvor blandt andet DagliBrugsen i Sønderho skal opgraderes til et nyt koncept og have nye kasseapparater,” rundede Hans Mathiasen sin del af beretningen af.

 

Ejendomme kostede

Uddeler Bent Kruse Madsen gennemgik årsregnskabet i detaljer og fremhævede, at driftsresultatet var ca. 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret.

”Men at årets samlede resultat bliver et underskud på 6,8 mio. kr. skyldes bygningerne på Hovedgaden, der ved overgangen fra drift af brugsforening til udlejningsejendom skal nedskrives med syv mio. kr.,” forklarede Bent Kruse Madsen.

 

Mange sponsorater

Næstformand Pia Lindquist fortalte om Fanø Brugsforenings mange sponsorater med støtte til lokale aktiviteter for ca. 145.000 kr. i 2015 (se boks).

Efter generalforsamlingen var der spisning, hvor de 240 medlemmer nød en flot kold anretning fra Kellers Badehotel & Spisehus, bl.a. med tatar af Fanø Laks, confit af andelår og rabarbertrifli.

 

Sponsorater for 145.000 kr.

 • Uddelt 13.585,56 kr. fra OK´s sponsorpulje til idrætsforeninger på Fanø
 • Sønderho Forsamlingshus 5.000 kr
 • Fanø Croketklub 10.000 kr.
 • Vadehavsfestival – sponseret varer
 • Godtfolk Fanø 5.000 kr. (Garanti)
 • Fanø gadeteater 4.000 kr.
 • Sponsor til afslutnings match Fanø Golfklub
 • Vin til lyrik aftener
 • Ferniseringer på Fanø Kunstmuseum
 • Fanø Sommercup
 • Fanø Fiddlers 3.000 kr.
 • Rindby Forsamlingshus 5000 kr.
 • Fanø Turistforening 38.000 kr.
 • Toget til Late Night ca. 2500 kr.

Samt mange mindre sponsorater til festivaler,
arrangementer, klubber, strandrensning osv.

 

Jørgen Sønder

Jørgen Sønder, Nordby

Hvad vil du fremhæve fra generalforsamlingen?

”At det lykkedes at få en ny brugs, som giver overskud. At pessimisterne er blevet gjort til skamme.”

Har du et godt råd til bestyrelsen?

”Fortsæt med at være flinke til at tage imod de gode idéer fra medlemmer. Hav blik for de store linjer!”

 

Annette JensenAnnette Jensen, Nordby

Hvad vil du fremhæve fra generalforsamlingen?

”At bestyrelsen har gjort et rigtigt godt arbejde. Jeg burde have rejst mig og uddelt roserne til dem.”

Har du et godt råd til bestyrelsen?

”Faktisk ikke. De gør det som nævnt rigtig godt i bestyrelsen i forvejen!”

 

Relaterede artikler

Top