Stilheden og naturen trækker på Fanø

Børge Bottelet holder af at cykle rundt på Fanø, hvor han nu bor permanent i sit sommerhus.

Børge Bottelet har nu boet fast i sit Fanø-sommerhus i godt et år, og flere og flere gør som ham

TILFLYTTERE – Da Børge Bottelet i marts sidste år flyttede folkeregisteradresse fra Ribe til Fanø, gav han sig selv et år til at finde ud af, om han ville blive boende fast i sit sommerhus i Rindby.
”Nu har jeg besluttet mig til, at jeg bliver her. Der er noget med Fanø. Man kan ikke slippe det, når man først er begyndt at komme her,” siger den 76-årige tidligere guldsmed og butiksejer på en solrig dag i sommerhuset, hvor han bor sammen med Otto, der trods navnet er en hunkat.

Børge Bottelet med katten Otto. Det er en hun.

Børge Bottelet med katten Otto. Det er en hun.

Og der er flere og flere som ham, der slår sig fast ned i et af øens naturområder. Antallet af fastboende pensionister i sommerhus på Fanø lå i en del år nogenlunde stabilt på 70-75. Men på to år er tallet steget med 16 fastboende fra 73 i 2016 til 89 i 2018, fortæller kommunaldirektør Vibeke Kinch.

Flere vil bo her fast

”Så vi ser en stigende tendens. Og de, der ringer til kommunen for at forhøre sig om mulighederne for at flytte permanent i sommerhus, er også bevidste om den nye etårsregel,” siger hun.
Den nye regel betyder, at man som pensionist eller efterlønsmodtager blot skal have ejet sit sommerhus i et år, før man må benytte det som helårsbolig. Tidligere skulle man have ejet det i otte år.
På landsplan er der ifølge tal fra april i år en markant tendens til, at et stærkt stigende antal pensionister køber sommerhus med henblik på at flytte permanent ind i det.
Mange af de pensionister, der flytter permanent ind i deres sommerhus, bliver typisk boende i en række år.
”Men når det så bliver for besværligt, fordi de for eksempel skal have hjemmehjælp, eller de ikke længere bryder sig om at cykle i mørket, sælger de huset og flytter enten ind til Nordby eller Sønderho eller væk fra øen,” siger Vibeke Kinch.

Kan bo i sommerhuset

Samtidig er der så et tilsvarende antal og de seneste år altså også flere, der ligesom Børge Bottelet flytter ind i deres sommerhus.
Da han flyttede til Rindby, behøvede han dog ikke at bekymre sig om reglerne for at tage fast bopæl i sommerhuset, da han sammen med sin nu afdøde hustru Ingrid havde ejet deres i knap 30 år.
De gik på pension i 2007 og solgte den guldsmedeforretning i Ribe, hvor Børge Bottelet var tredje generation. Det var hans farfar, der havde etableret den.
Allerede da foreslog Børge Bottelet, at de skulle flytte permanent til Fanø, men det ville hans hustru ikke være med til. Hun syntes, at der var for mørkt og trist i det forholdsvis øde område i Rindby i vinterhalvåret. I stedet begyndte de at bruge sommerhuset som halvårsbolig og boede i det i omkring fem måneder i sommerhalvåret.

Omgivelserne trak

”Da Ingrid så døde i februar sidste år, sagde jeg til mig selv, at nu giver du det en chance at flytte til Fanø permanent, og det er jo så faldet heldigt ud,” siger Børge Bottelet.
Økonomien spillede dog også en rolle for hans beslutning om at flytte.
”Det er jo dyrt at have to ejendomme,” siger han.
Det var dog først og fremmest omgivelserne, der trak.
”Jeg kan godt lide stilheden herovre. Det har givet mig en indre ro, og det har selvfølgelig også noget at gøre med min hustrus død. Jeg har siddet mange gange på en klittop og ladet tankerne flyve.”
Desuden holder han meget af naturen på øen, hvor han som regel cykler rundt.
”Jeg cykler tit til Sønderho. Jeg kan godt lide de lange ture. Der er jo en udmærket cykelsti mellem Nordby og Sønderho, hvor naturen også er meget varieret. Det blå lyngtæppe i august er noget af det smukkeste. Og når man så kommer op på diget bagved kroen i Sønderho og kan se Ribe Domkirke, så er alt godt.” siger Børge Bottelet, der nu både betragter fødebyen Ribe og Fanø som sine hjem.
Han kender endnu ikke så mange andre af de fastboende på Fanø, men han har planer om at blive en del af øens liv. Han har således forhørt sig om muligheden for at deltage i frivilligt arbejde.

Synger i kor

Og han har meldt sig til Fanøkoret, hvor han skal begynde at synge til efteråret. Han sang i flere blandede kor, da han boede i Ribe.
Han håber også på at kunne deltage i noget fællesspisning, som nogle andre sommerhustilflyttere er begyndt at arrangere.
Men Børge Bottelet har da også stadig kontakt til sin omgangskreds og sine mange venner i domkirkebyen. Hver torsdag tager han således bilen og kører ned og spiller golf i sin gamle klub. Og han har en søster i byen, hvor han kan overnatte, hvis det skal være.
Alle tingene fra hans og hustruens tidligere hjem i Ribe er opmagasineret i et møbelhotel.

Vil til at male igen

En ven har malet Fanø-pigen, der hænger i gårdhaven.

En ven har malet Fanø-pigen, der hænger i gårdhaven.

”Jeg skal også til at taqe stilling til, hvad jeg vil med det. Men jeg var jo lidt usikker på, om jeg kunne forlige mig med livet på Fanø.”
Endelig fletter Ribe- og Fanø-tilværelserne sig også sammen på vadehavsøen, idet Børge Bottelet ses med nogle af de mange ripensere, der har sommerhus herovre.
Efter at han er begyndt at falde til i sit nye hjem, overvejer han at genoptage nogle af sine tidligere interesser. De sidste fire-fem år i Ribe begyndte han at male.
”Det regner jeg med en dag at tage op igen, og måske også ler, som jeg tidligere har lavet.”

Nogle af Børge Bottelets egne keramikrelieffer hænger i den lille gård mellem huset og annekset.

Nogle af Børge Bottelets egne keramikrelieffer hænger i den lille gård mellem huset og annekset.

Nogle af Børge Bottelets keramikrelieffer hænger i den lille gårdhave mellem huset og annekset ude bagved. Annekset fik han og hustruen bygget, så der også er plads til de to børn og fire børnebørn, når de kommer på besøg i huset i Rindby.

 

Ukendt etårsregel

Erik Nørreby, der er Venstre-viceborgmester og EDC-ejendomsmægler på Fanø møder en del, der endnu ikke har hørt om den nye etårsregel.
”Men når jeg så fortæller om den, bliver de meget interesserede,” siger han.
Fanø Kommune giver i øvrigt også dispensation til, at man kan bo fast i sit sommerhus i op til tre år, fra den dag man køber det, hvis man er boligsøgende. Og det gælder for alle, ikke blot seniorer.

Tekst og foto: Keld Nissen

 

Relaterede artikler

Top