Steppehøgen – papirflyveren fra de russiske stepper

Hent artiklen fra avisen som PDF her

VADEHAVETS FUGLE – Med de markante østlige vinde, der har blæst de seneste mange uger, optræder igen i år en af de virkeligt smukke fugle, steppehøgen, på Fanø. Normalt ligger steppehøgens efterårstræk sydpå øst om Danmark fra de russiske stepper og til Afrika syd for Sahara. Men østlige vinde i Europa skubber den ud til den yderste vestlige kant, hvor Fanø ligger lige på trækruten. Således har to steppehøge indenfor den seneste uge kortvarigt opholdt sig på Fanø – begge fundet af Fanø Fuglestation og iagttaget mindre end en halv time, hvorefter de er trukket sydpå. Fuglen er nu årligt på Fanø, typisk sidst i maj på nordtrækket og sidst i august til september.

steppehøg han

En lidt ældre han-steppehøg.

Steppehøgen er det prominente medlem af kærhøgegruppen, der har tre andre medlemmer – blå kærhøg, rørhøg og hedehøg. Steppehøgen er sammen med hedehøgen de mindste med en længde fra næb til halespids på under en halv meter og et vingefang lige over en meter. Den udvoksede han er kridhvid med en sorte kile i hånden, og hunnen er bleg brun, mens ungfuglene er umiskendelige med en distinkt hvid halskrave mod sort kant – den såkaldte ’boa’. Fra dens episke flugt med pludselige dybe fald, når den lokaliserer en gnaver eller småfugl under sig, har den også fået kælenavnet ’papirflyveren’. Men dens glid gennem landskabet giver også associationer til en papirflyver.


En ungfugl med sin varme cognacfarvede underside blev observeret sidste torsdag lige ud for Sønderho, og søndag blev en gammel han fundet ved Fanø Vandværk. Men du kan stadigvæk nå at se denne skønhed, da efterårstrækket og de østlige vinde nok fortsætter et par uger endnu.Steppehøgen er blevet stadig mere hyppig i Danmark, hvilket også kan skyldes at dens yngleområde konstant breder sig mod vest fra de russiske stepper, og ynglefund i Finland og Sverige er konstateret, og den har tidligere forsøgt i det nordvestligste Tyskland. Så i en ikke fjern fremtid må vi nok forvente, at steppehøgen bliver en ny dansk ynglefugl, og så er Fanø sammen med den øvrige del af Nationalpark Vadehavet et godt bud på det første sted.
Hvis du gerne vil se en steppehøg, så kontakt Fanø Fuglestation på 20 10 87 17, så kan vi hjælpe dig.

Tekst og foto: Søren Brinch
Redigering: Finn Arne Hansen

Tags

Relaterede artikler

Top