En kunstnerisk tidevandssøjle

Ved ebbe ses både manden og kvinden.

Kunstneren Suste Bonnén vil forære Fanø en havskulptur, der udnytter tidevandet

VADEHAVSKUNST – En tre en halv meter høj bronzeskulptur af en nøgen mand bærer en vandret liggende nøgen kvinde på hænderne, som han løfter højt i vejret. Skulpturen skal hedde Tidevandssøjlen og stå i vandet i havnen i Nordby øst for lystbådehavnen. Ideen er skabt af billedkunstneren Suste Bonnén, som vil forære kunstværket til Fanø.
Suste Bonnén henvendte sig i april til Fanø Kommune og tilbød skulpturen som en gave, der i givet fald skal finansieres af midler fra blandt andet Statens Kunstfond. Kommunens børne- og kulturudvalg besluttede på sit møde den 22. maj at bede forvaltningen om at undersøge nogle praktiske og økonomiske aspekter af projektet, inden politikerne kan gå videre med det.
Ideen med Tidevandssøjlen er, at man helt konkret skal kunne aflæse havets stigen og falden ved høj- og lavvande ved at betragte det kunstnerisk udformede pejlemærke. Når det er lavvande, kan man se mandens krop fra knæene og op, mens han ved højvande er helt oversvømmet. Da kan man kun kan se kvinden, der flyder eller svæver på vandet.

Poetisk forventning
”Ved lavvande vil de tilsammen ses som både en poetisk forventning – og en sejrssøjle,” skriver Suste Bonnén i oplægget til kunstprojektet.
Hun forestiller sig, at skulpturen bliver placeret med ryggen mod Fanø og med front mod havnen i Esbjerg.
Suste Bonnén skabte i 1992 skulpturen Agnete og Havmanden, der er placeret under vandet i Frederiksholms Kanal i København. Da fik Københavns Kommune skulpturen på prøve i ti år, hvorefter den overgik i kommunens eje. Hun vil forære Tidevandssøjlen til Fanø Kommune på de samme betingelser.
Suste Bonnén har præsenteret ideen for kommunen ved et møde med borgmester Sofie Valbjørn (Alternativet) og formanden for Børne- og kulturudvalget, Niels Heinel (Miljølisten), som umiddelbart var positivt stemte over for tanken om tidevandsskulpturen.
”Det er et meget flot kunstprojekt, som passer fint til Vadehavet og til naturen, og som der også er politisk interesse for. Men der er også meget lang vej, til at det kan blive til noget,” siger Niels Heinel.
Her tænker han først og fremmest på økonomien. For selv om Suste Bonnén vil forære skulpturen til Fanø, er det ikke givet, at Statens Kunstfond eller andre fonde vil finansiere projektet fuldt ud. Og Niels Heinel ser ikke umiddelbart nogen mulighed for, at kommunen kan være med til at betale for skulpturen, som han regner med kan komme til at koste tre-fem millioner kroner.
Forvaltningen skal nu i første omgang undersøge, om man kan søge om finansiering hos Statens Kunstfond, uden at kommunen skal medfinansiere projektet. Forvaltningen skal også hjælpe med at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til i givet fald at placere skulpturen i havnen. Det arbejde vil først gå i gang efter sommerferien.

Borgere skal inddrages
Belært af erfaringen med kunstværket Den hvide løber i Sønderho, der for et år siden måtte opgives på grund af modstand fra borgernes side, er politikerne denne gang meget opmærksomme på, at borgerne skal inddrages på et tidligt tidspunkt i forløbet.
”Det er vigtigt at inddrage borgerne helt fra bunden,” siger Niels Heinel.
Hvis det ikke lykkes at få skulpturprojektet realiseret på Fanø, vil Suste Bonnén forsøge, om hun kan få det placeret et andet sted.
Suste Bonnén, der både er billedkunstner, forfatter og fotograf, har i den senere tid også beskæftiget sig med Fanø på anden vis. I juni i år udgav hun sammen med forfatteren Louise Svanholm bogen ”Elskede huse”, som Suste Bonnén har fotograferet til. Bogen handler om fredede huse og de mennesker, der ejer og passer dem. Og seks af de portrætterede huse er huse i Sønderho.

Ved flod ses kun kvinden.

Suste Bonnén har udført en række skitser, som viser,
hvordan skulpturen vil se ud. Her ses manden forsvinde ved flod.

Tekst: Keld Nissen
Illustration: Suste Bonnén

 

Relaterede artikler

Top