Sommerhus i Rindby opført på ulovlig vis på mosegrund

Miljø- og fødevare­klagenævnet har forkastet en dispensation, som Esbjerg Kommune har givet for at gøre et ulovligt opført sommerhus på Fanø lovligt

Hent hele artiklen som PDF her

SOMMERHUSE – En lovliggørende dispensation, som Esbjerg Kommunes Teknik- og miljøforvaltning i april 2019 gav til ejeren af et nybygget 181 kvadratmeter stort sommerhus med 12 sovepladser i Rindby, er forkastet af Miljø- og fødevareklagenævnet.
Ejeren overvejer nu at føre retssag mod Fanø Kommune for at have givet en fejlagtig byggetilladelse. En del af huset er opført ulovligt i et beskyttet moseområde. Det er Esbjerg Kommune, der som miljømyndighed har givet dispensationen, men det er Fanø Kommune, der har givet byggetilladelsen.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) på Fanø og Dansk Botanisk Forening klagede i maj 2019 over dispensationen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som nu har givet klagerne ret og dermed underkendt dispensationen.
Sagen drejer sig om, at nogle hjørner af sommerhuset og en flisebelægning på i alt 20 kvadratmeter rager ud over det tilladte byggefelt og ud i et moseområde, som ifølge Naturbeskyttelsesloven ikke må ændres, men som på grund af byggeriet nu ikke længere er mose.
Esbjerg Kommune vurderer, at hvis moseområdet skal genoprettes, vil det kræve, at dele af huset skal fjernes, og at det i givet fald vil være uforholdsmæssigt dyrt at bygge huset om. Miljø- og naturklagenævnet skriver i sin afgørelse, at privatøkonomiske hensyn ikke er en gyldig grund til at udstede en dispensation. De anfører også, at en dispensation vil kunne medføre uønsket præcedens i senere sager.

Skal genoprettes
Sagsbehandler, biolog Peer Kammer Hansen, Teknik & Miljøforvaltningen, Esbjerg Kommune, oplyser til Fanø Posten, at de ikke har anden mulighed end at kræve at sende et påbud om genoprettelse af området.
DN skriver i sin klage, at der slet ikke er plads til huset og parkeringspladser inden for det tilladte byggefelt. De anfører desuden, at man i perioder af året ville blive nødt til at vade gennem vandet i mosen for at komme over til huset, og at der derfor slet ikke burde være givet byggetilladelse til huset.
”Vi har politianmeldt sagen. Han kan ikke have været i god tro. Og havde kommunen tænkt sig lidt om, havde den ikke givet tilladelsen. Klimatilpasningsplanen siger: Byg ikke, hvor der er vand,” siger Søren Vinding fra DN.
Undervejs i byggeprocessen gjorde Esbjerg Kommune bygherren opmærksom på, at der skulle søges dispensation til den del af byggeriet, der lå uden for byggefeltet, hvis huset skulle opføres lovligt.
Men det var først efter, at byggeriet var færdigt, at der blev søgt om dispensation. Det er Fanø Kommune, der har udstedt byggetilladelsen til huset. Inden tilladelsen blev givet, orienterede Esbjerg Kommune Fanø Kommune om, at noget af huset ville ligge uden for byggefeltet.

Ikke politisk behandlet
Formanden for Erhvervs, natur- og teknikudvalget i Fanø Kommune, Christian Lorenzen (K) siger til Fanø Posten, at han ikke husker, at sagen skulle have været behandlet politisk. Men han husker, at DN havde foretræde for udvalget.
I planafdelingen ønsker man ikke af udtale sig, her henvises til Esbjerg Kommune.
Ejeren har fyldt dele af mosen op med sand og lagt køreplader hen over området og dermed etableret en vej, så man kan gå og køre hen til huset. Den ulovlige vej midt igennem det beskyttede moseområde har Esbjerg Kommune anmeldt til politiet.

Overvejer søgsmål
Ejeren, Martin Kaul Hansen, er meget træt af sagen:
”Havde jeg vidst det her, havde jeg aldrig bygget på Fanø. Men der var jo en byggegrund, og så må man jo bygge, også selv om naboerne bliver sure,” siger han.
”Jeg købte grunden og kontaktede Kalmar Huse, der stod for det hele. Det ene hjørne er 20 cm ude over byggelinjen, det andet er 70 cm. Det kommer til at koste noget. Det er en direkte fejl. Kalmar Hus har indgivet konkursbegæring, så det bliver nok deres forsikringsselskab, jeg skal snakke med, siger min advokat,” tilføjer han.
”Og det viser sig så, at bilerne synker i om vinteren. Det er jo helt hen i hegnet, man ikke kan køre derind. Det ender jo med, at jeg må køre en årelang retssag mod Fanø Kommune, jeg må kæmpe hele vejen. Jeg har ikke råd til at bygge et sommerhus til 3,5 millioner kroner og bare lade det stå. Og hvordan får man en brandbil og en ambulance derind,” slutter han.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top