Sønderhodag i coronatiden

Søndag den 19. juli vil Sønderhodagen blive gennemført i en slanket version

Hent hele siden som PDF

SØNDERHODAG – Så er der godt nyt til alle, der er kede af aflysningen af Sønderhodagen 2020.
”Den 19. juli 2020 har Fonden Gamle Sønderho fået tilladelse til at afholde en alternativ Sønderhodag i henhold til de gældende retningslinjer. Brudefolket i brudedragter vil danse de tre brudedanse på fem forskellige steder rundt omkring i byen.

Brudedans i 2019..

Der må maksimalt være samlet 100 personer ad gangen, og derfor opfordrer vi til, at man kun møder op på én af lokaliteterne for at overvære brudedansen, og at man vil respektere en eventuel henstilling om at gå videre til et efterfølgende dansested,” siger formanden for Fonden Gamle Sønderho, Susanne Winsløw.

Kør ikke ind i Sønderho
Der skal på gængs vis sprittes hænder og holdes afstand, og arrangøren vil henstille til, at man ikke kører ind i Sønderho, men parkerer på de anviste parkeringspladser: På østsiden af Landevejen fra Ny Kirkegård til Digevej, i Kalvekrog, ved kirken, ved rutebilstationen, ved Bakskuld og på strandingspladsen over for Camping Klitten.

Der vil kun være plads til 75 kirkegængere ved festgudstjenesten i Sønderho Kirke.

Programmet
Programmet ser således ud: Klokken 11 er der Festgudstjeneste i Sønderho Kirke ved Miriam Florez Max med plads til højest 75 gæster i kirken.
Fra klokken 13.30 er der Brudedans forskellige steder. Klokken 13.30 er det ved Børsen, klokken 14.30 er det på Sønderho gamle skoles sportsplads, klokken 15.30 er det ved Sønderho Kirke, klokken 16.30 er det ved mejerikrydset, og klokken 17.00 er def ved Uldsnedkeren.

Der bliver ikke noget optog i år.

”Derudover vil vores fantastiske musikere fra Sønderho spille på frivillig basis forskellige steder i byen, og her kan man danse en sønderhoning, hvis man får lyst,” slutter Susanne Winsløw.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top