Realen bliver fritaget for huslejebetaling indtil 2019

ØKONOMI – Den selvejende institution Realen i Nordby, også kendt som Kulturhuset på Fanø, skal fortsat ikke betale husleje til Fanø Kommune, der ejer bygningerne på Niels Engersvej. I hvert fald kommer der ingen kommunal opkrævning før tidligst fra januar 2019. Derimod skal institutionen stadig selv betale de forskellige forbrugsafgifter.

Det har et flertal på otte af byrådets 11 medlemmer bestemt. De tre, der stemte imod at fritage Realen for husleje, er de to konservative ’byrødder’, Kjeld Nielsen og Christian Lorenzen samt SF’s Karen Jeppesen. Dermed bliver den hidtidige aftale om huslejefritagelse mellem Realen og Fanø Kommune forlænget. Den oprindelige aftale blev indgået i efteråret 2016.

Kjeld Nielsen og Christian Lorenzen finder, at aftalegrundlaget mellem Fanø Kommune og Realen er for uklart, mens Karen Jeppesen mener, at kulturhuset må dele vilkår med andre udlejningssteder, som eksempelvis forsamlingshuse, hvor der bliver betalt hus- eller lokaleleje.

Med beslutningen siger byrådets flertal reelt farvel til en årlig lejeindtægt på 175.000 kroner. Men det sker på en rigtig god baggrund, mener i hvert fald Miljølistens Niels Heinel, der er formand for det kommunale Børne-
og Kulturudvalg.

På byrådsmødet mindede han om, at Realen i sin nuværende struktur kun har et lille år ’på bagen’ – primært som spillested, men også med andre kulturelle aktiviteter som foredrag, stand-up og senest kunstudstillinger, på programmet. Samtidig påpegede han, at Realen, som alle andre aktiviteter på Fanø, bliver drevet af ulønnede, frivillige ildsjæle.

”Realen er altså ikke et forsamlingshus og skal ikke sammenlignes med forsamlingshuse. Realen er – efter de vedtægter, byrådet har godkendt – primært et spillested med relaterede, kulturelle aktiviteter, og Realen bliver ikke lejet ud til private fester,” understregede Niels Heinel.

”Funktionen og opgaven er altså tydeligt defineret, og Realen skal under ingen omstændigheder konkurrenceforvride opgaver og indhold med forsamlingshuse eller andre – hverken i Nordby, i Rindby eller i Sønderho,” fortsatte udvalgsformanden.

”Samlet set er Realen godt på vej. Den selvejende institution har indtil videre vist sig bæredygtig. Derfor giver det mening at fortsætte og ikke kvæle initiativet på nuværende tidspunkt,” sluttede Niels Heinel.

Tags

Relaterede artikler

Top