Nyt liv til Fanø Skibs- og Dragtsamling

Riggerloftet i Fanø Skibs- og Dragtsamling – her bundes der måtter, og børnene ‘får en duft’ af Fanøs søfartshistorie

Hele artiklen i PDF-format

Det er en Pandoras æske, der åbner sig, når man bevæger sig ind i bygningen på Hovedgaden 28 i Nordby.

Bygningen er på samme tid både prangende og ydmyg. Bygget i 1891 for Fanø Skibsrederforening, der fortsat ejer bygningen.

Ydmygheden gælder dog ikke de mange oplevelser og funktioner, huset rummer.

Maritimt bibliotek

Ud over museumsbutik, udstilling, cafe og riggerloft er der fortsat et mødelokale, hvor ’skibsrederne’ mødes for at læse dagens avis, spille kort og snakke.

I kælderen er der ved at blive indrettet et mindre bibliotek med maritime udgivelser, der enten har tilhørt lokale søfarende eller på anden vis fortæller om livet til søs set fra Fanø.

Den 8. april åbnes særudstillingen om Fanø-sejlskipperen Jørgen Chr. Beck og hans liv til søs og på Fanø.

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling er et besøg værd her i Påsken.

Børn lærer om søfartshistorien, mens de fletter tovværk

Hvem siger, at museer er kedelige og ikke er noget for børn?

Hvis nogen mener det, bør de besøge Riggerloftet på Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling.

Her er tovværk ikke bare tovværk. Her er det at flette og splejse tovværket et højt specialiseret håndværk.

Riggerloftet er et aktivitetsrum på Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling. Her kan børn og voksne aktivt få en helt unik oplevelse. Under kyndig vejledning af fire specialister skaber de deres helt eget stykke brugskunst.

Fanø Posten besøgte Riggerloftet en dag i vinterferien, og der var gang i måttefletningen.

”At flette sin egen måtte er et stort hit blandt de besøgende på Riggerloftet,” fortæller Carl Marckmann, der udover at være en af tovværks-eksperterne, også er formand for Fanø Skibs- og Dragtsamling.

”Det er en totaloplevelse – også for forældrene, at børnene aktivt oplever et stykke søfartshistorie, når de arbejder med tovværket,” konstaterer Carl Marckmann.

”Det tager en lille time og koster fra 35 kr. og opefter afhængigt af materialerne til måtten,” oplyser han.

”Men så tager du også herfra med et helt særligt minde om Fanø.”

dsc_5738-kopi-2

Henning Simonsen binder en stævnfender.

Bag Riggerloftet står en gruppe frivillige med forskellig baggrund. De nyder at møde nye mennesker og ganske særligt at introducere børn og unge til håndværket. De tager også gerne ud i landet og underviser i eksempelvis sejlklubber.

”At lave sin egen fender til sin træbåd er noget helt særligt,” fortæller Carl Marckmann, der som de øvrige på riggerloftet gerne vil udbrede kendskabet til tovværk, knob og splejsninger.

”Er der nogen på Fanø, der arbejder med tovværk, så er de velkommen til at kontakte mig,” siger Carl Marckmann.

”Vi vil gerne udvide aktiviteterne, men det må ikke gå ud over kvaliteten af det, vi laver sammen med Riggerloftets gæster,” understreger han.

I sejlskibenes tid havde måtterne flere funktioner. De blev for eksempel brugt til at beskytte dækket, når der blev arbejdet med sejlene. Her kunne taljerne og andet beskadige dækket, hvis ikke en måtte var placeret det rette sted.

Måtterne blev også brugt til at sikre, at tønder og andet ’løsøre’ ikke kurede rundt på dækket.

Riggerloftet holder åbent i ferieperioderne og hver torsdag. Men da det er aktive søfolk, der står for Riggerloftet, så er det ikke altid det lykkes at holde åbent.

”Men hold øje med redningskransen foran museet. Når den er ude – så er sømanden hjemme,” smiler Carl Marckmann, der også henviser til ’dragtsamlingens’ hjemmeside for information om åbningstiderne.

Riggerloftet er en af de mange ’skjulte’ oplevelser, der er på Fanø. En oplevelse, der aktivt formidler Fanøs søfartshistorie og er et besøg værd for både fastboende og gæster.

Riggerloftet finder du i Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling på Hovedgaden 28 i Nordby og bemandes af søfolk: Carl Marckmann, Jens Rimer, Kevin Hansen og Torben Enghave samt landkrabben Henrik Svarre.

Særudstilling åbner den 8. april

Særudstillingen, der åbner den 8. april kl. 11, omhandler Fanø-sejlskipperen Jørgen Chr. Beck.

Han stak til søs som 12-årig, sluttede som skipper på barken ’Anna’ og gik i land i 1903.

Her begyndte Jørgen Chr. Beck at sejle med evert i vadehavet, for senere at blive glarmester og tobakshandler i Nordby. Han engagerede sig i Socialdemokratiet og afholdsbevægelsen, hvorb1632-4_brudebillede_beck_joergen_chr-kopi han forsøgte at skabe en social bevidsthed i datidens lokale styre.

Hans dagbog og mange fotos lå til grund for forfatteren Christian Poulsens bog ’Vi har fået ærter – derfor er det mandag’, der udkom i 2010.

Det er bogen, der har givet inspiration til udstillingen om Jørgen Chr. Becks liv, og forfatteren vil være tilstede ved udstillingens åbning den 8. april.

Særudstillingen kan ses i Fanø Skibsfarts- og Dragtsamlings normale åbningstid frem til den 31. oktober og er blevet til i et samarbejde mellem Inge & Christian Poulsen, Nordby Sognearkiv samt Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling. Fanø Sparekasse har støttet økonomisk.

Jørgen Chr. Bech siddende i midten.

Dagbog fra søen 1898

Fanø-skipperen Jørgen Chr. Beck skrev yderst levende i sin dagbog:

Tirsdag den 13. april, 27. dag i søen:

God morgen igen. Ja, det går godt. ‘Anna’ ding’ler langs med 8 á 9 mils
fart, ligesom en kælling, der har fået 3 pægle sprut inden for vesten, hun sling’rer, så man dårlig kan holde sig fast, men alligevel har vi fået fisk
og ­kartofler til middag, og så har vi  sejlet den ­styrbords kronbjælke og
vores ­patentlog i stykker, og 4 mand blev drivvåde ved pumpen i aften, og
det hele stammer fra stiv kuling og høj sø.

Men vinden er god, og så lader vi den dingle, hr. løjtnant, bare vi  kommer frem, det er ­hovedsagen.
Ja, det er det minsæl.

(Fra Jørgen Chr. Becks dagbog, Fanø Sognearkiv)

Skibsrederforening ejer og driver huset

Skibsrederne mødes fortsat hver dag i Skibsrederforeningens hus på Store Slippe i Nordby, bedre kendt som Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling.

Dengang som nu var en del af formålet bl.a., at foreningens medlemmer havde et sted at mødes, udveksle erfaringer og læse de tidsskrifter, som foreningen abonnerede på.

I dag er det dagens aviser, der fylder mest på mødebordet i ’Skipperstuen’.

skibsrederforenignen-peer-hansen-1-kopi

Peer Hansen læser Dagens Søfart. Mødebordet er det oprindelige fra 1894.

Skibsrederforeningen har alle dage haft et socialt sigte. Igennem årene har den oprettet invalidefond for tilskadekomne søfolk, støtte til efterladte efter forlis, syge- og ulykkesforsikring og pensionsfond.

Skibsrederforeningen husede også en kort overgang Fanø Sømandsskole og i en længere årrække kommunekontoret for Nordby.

Alle kan i dag blive medlem af Fanø Skibsrederforening og deltage i foreningens arbejde. Her er den største og eneste opgave at eje og drive bygningen.

Gammel statelig bygning

Bygningen er opført i 1891-92 efter tegninger af H. J. Qvist for Nordby Assuranceforening og Fanø Skibsrederforening. Sidstnævnte ejer fortsat ejendommen.

I 1894 var der mødelokaler i underetagen og to lejligheder på 1. salen.

Kommunekontoret havde også til huse her i en længere årrække indtil 1974.

(Kilde: Huse i Nordby på Fanø, 1986)

Relaterede artikler

Top