Efterlyser effekter fra den forliste brig Claus

Briggen Claus, der strandede i 1897 skal bære en særudstilling i 2020. Foto: Privat.

Briggen Claus strandede ved Rindby i december 1897, og otte mænd døde. I 2020 kommer en særudstilling

LOKALHISTORIE – Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling efterlyser nu effekter fra eller oplysninger om briggen Claus’ forlis i 1897 til en særudstilling fra påsken 2020 og til en bog af Sven Anthonisen.
”En blæsende morgen den 1. december cyklede skomager Hansen fra Nordby ad den nyanlagte vej til Vesterstranden. Han ville efter nattens storm søge efter rav. I de yderste klitter var der i løbet af få år blevet bygget flere store hoteller. Størst var det imponerende kurhotel. Her så han straks skibet, der ikke stod langt fra land ud for opkørslen ved Rindby. Det var briggen Claus af Nordby. Han fandt hurtigt det første lig i havstokken. Det var kaptajnen. Snart så han de to næste, blandt andet den unge skibsdreng Frederik. I løbet af formiddagen drev resten af besætningen i land,” fortæller Carl Marckmann.

Kappede stormasten
“På vej til England”Claus havde været på vej fra Kragerø i det sydlige Norge til England med en ladning props (træstykker til bl.a. kulminerne), men var kommet ud i voldsomt vejr, der havde forskubbet lasten, så skibet lå med halvdelen af dækket under vand. Der blev besluttet at kappe det øverste af stormasten, og skibet rejste sig langsomt, men har haft svært ved at manøvrere. Alligevel satte skibet kurs efter Esbjerg, vind og strøm satte det ind på Fanøs strand.”

Chokerende tragedie
”I samtiden var strandingen en chokerende tragedie, alt for godt kendt i et samfund, der var så stærkt præget af søfart. Strandinger, ulykker og forlis var alt for velkendte, men denne var helt usædvanlig. Det var et fanøskib med kaptajn og styrmand fra Nordby. Hvorfor druknede de otte unge søfolk, hvis skib stod nærmest uskadt? Hvorfor blev de ikke reddet til trods for, de havde gjort alt for at blive set fra land? Og hvorfor forsøgte de i to små både at nå land?”

Sadelmager var maleren
”Sadelmager Møller fra Nordby malede skibet i stranden. Skibet ses stående tæt på land, og skibets to mindre både ligger i strandkanten. Billedet befinder sig i dag på rådhuset i Nordby,” slutter han.

Markant mindesmærke
Fortællingen om Claus er blevet genfortalt på Fanø lige siden 1897, og på kirkegården står et markant mindesmærke. Mange familier har fortalt historien videre til næste generation, og i flere fanøhjem findes ting, der har relation til skibet og strandingen.
Oplysninger om og effekter fra forliset kan gives til:
Sven Anthonisen, svenanthonisen@hotmail.com, telefon 20 16 18 59 eller Carl Marckmann, Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling, heartoffanoe@hotmail.com, telefon 24 85 52 64 eller 24 87 00 83.

-fina

Relaterede artikler

Top