Nyt Fanø Bad skal tilbage til fremtiden

Hele artiklen i PDF-format

BYUDVIKLING – I efteråret 2015 udskrev Fanø Kommune og Realdania en arkitektkonkurrence om udvikling af byrummet i Fanø Bad. Forud var gået en række dialogmøder med ejere og brugere af Fanø Bad, så deres ønsker og ideer kunne indgå i udarbejdelsen af de forskellige forslag.

Den 16. februar blev vinderforslaget fra Masu Planning, Everyday Studio og Jesper Kongshaug offentliggjort af Fanø Kommune, som roser vinderne for at tænke meget markant.

”Vinderprojektet er det, der mest vidtgående ændrer noget ved Fanø Bad. Det skal være sådan, at når man kommer ud i området, så er der sket noget. Det er det vi har lagt væk på i dommerkomiteen. Det skal være synligt,” siger Borgmester Erik Nørreby om vinderprojektet.

Fordums storhed

Fanø plakat golfGennemføres forslaget som beskrevet, skal man dels tænke sig tilbage til dengang, Fanø Bad var blandt Europas førende feriesteder, og dels forestille sig en moderne promenade, hvor både kørende trafik, slentrende gående og opholdsrum, blander sig med hinanden.

Det der skal binde området sammen bliver en klinkebelægning i røde tegl, der skaber mulighed for udeservering, aktiviteter og ophold.

I området mellem det gamle Restaurant Fanø Bad, Feriecenter Fanø Bad, Victorias Palace og Feriecenter Vesterhavet etableres et torv af samme røde teglklinker.

Det foreslås, at der etableres et markant ’byrumsmøbel’, der samtidig skal udgøre torvets lyskilde.

Forslaget om torv og promenade vækker dog ikke begejstring alle steder.

”Vi har meldt os ud af projektet. Ikke fordi vi er imod, at der sker noget, men fordi projektforslaget ikke respekterer vores privatliv”, siger Gitte Davidsen, formand for ejerforeningen Feriecenter Fanø Bad.

Klar adskillelse

”Vi ønsker ikke, at græsarealerne inddrages, for der bør fortsat være en klar adskillelse mellem det kommende torv og vores terrasser. Desuden har vi det svært med forslaget om, at der laves nye ’klitter’ ved torvet.”

Modsat Feriecenter Fanø Bad, så ønsker Ejerforeningen Hotel Fanø Bad at blive inddraget yderligere.

”Vi er ikke imod projektet som sådan, men forstår ikke, hvorfor arealerne ved Fanø Badeland ikke er inddraget yderligere”, siger Jonna Backer som repræsentant for ejerforeningen.

”Men er undrende over, at der bruges så mange penge på belægning fremfor faciliteter.”

Promenaden fortsættes mod stranden, hvor toiletbygningen tænkes nedrevet og erstattet med en bygning, der skjuler sig i klitterne. Serverings- og opholdsarealerne ved Strandkiosken skal udbygges og bag kiosken videreføres teglbelægningen frem til en påtænkt solnedgangsplads.

”Når jeg kommer til Fanø Bad, lader jeg blikket følge vejen rundt i svinget ved Feriecenter Vesterhavet, så ser jeg klitterne ved nedkørslen og stranden, der næsten fortsætter ud i det uendelige. Jeg ser ikke Danland komplekset – jeg hader beton,” siger Kurt E. Nielsen ejer af butik Nyform.

Han er glad for projektideen både med teglstens belægningen, og at naturen inviteres indenfor i byrummet. ”Jeg er dog lidt bekymret for resultatet, når den næste storm kommer!”

Trafikproblematikken foreslås løst gennem en indsnævring af vejen. Biler og cykler skal deles om vejen. Det vil sammen med den fartdæmpende foranstaltning ved Fiskerhusene sænke hastigheden ifølge forslaget. Ved torvet sænkes vejen, og det vil give en fornemmelse af at køre gennem en plads og ikke på en vej.

Sune Oslev”Det har været spændende at udarbejde projektet, og vi glæder os til de kommende måneders arbejde, hvor vi skal arbejde med detaljerne i dialog med Fanø Kommune, ejerne og de forretningsdrivende i Fanø Bad”, udtaler Landskabsarkitekt og partner Sune Oslev fra Masu Planning.

De private lodsejere inviteres herudover til at arbejde sammen med projektet gennem hegning, beplantning og belægning. På samme måde, som da Hovedgaden i Nordby blev ’byfornyet’ for nogle år siden.

Hvor kommer inspirationen fra til dit forslag?

”Stedets ånd! Hele rejsen fra København til Fanø Bad! Stranden der overvælder én, lyset, hele naturen!

Det er de elementer, der er kernen i vores forslag sammen med historien om det Fanø Bad, der var engang.”

Mere sammenhæng

Brugen af teglklinker er ikke nyt for det vindende arkitektteam fortæller Sune Oslev, hvor samme belægningstype – dog gule – er benyttet på Grønnegård Plads ved Brandts klædefabrik i Odense.

Forslaget arbejder med to etaper, hvor etape 1 er etablering af ’rygraden’ fra ankomsten før Kellers frem til stranden.

Teglklinkerne, der bliver det sammenbindende materiale, benyttes ved etablering af fartdæmpende foranstaltning ved den nuværende indsnævring før Fanø Bad. Klinkerne fortsættes på nordsiden af Strandvejen.

Serveringsarealet ved Kellers foreslås udvidet i etape 1. Klinkerne fortsætter forbi Pelargoniahuset og breder sig ud ved Feriecenter Fanø Bad for at fylde hele arealet og som nævnt skabe et sammenhængende torv mellem Feriecenter Fanø Bad, Feriecenter Vesterhavet og Victorias Palace.

Erhvervslivet er klar

De røde teglklinker fortsætter mod stranden og forbinder torvet med butik Nyform, inden det løber bag Strandkiosken op i klitterne, hvor solnedgangspladsen etableres.

Etape 2 består i en udvidelse af forløbet, der som rygrad binder byen sammen og skaber promenaden.

Det smalle teglbånd fra etape 1 udvides nu til en befæstelse i fortovets fulde bredde. I etape 2 udføres ligeledes indsnævringen af vejforløbet inden Fiskerhusene

”Jeg og andre erhvervsdrivende ved Fanø Bad, hilser projektet velkomment, og vi er klar. Jeg er dog urolig for, at lejlighedsejerne ikke vil være med.

Projektet kan løfte kvaliteten og værdien i hele området. Også for de nedslidte lejligheder. Det er stort og en positivt signal, at Realdania går ind i projektet gennem ’Stedet tæller’, men Fanø Bad ender som ’Sorteper’ hvis tilbagegangen fortsætter. Langs Vestkysten er det kun Blåvand og Skagen, der kan tiltrække kapital til nye initiativer og vedligeholdelse fra banker og realkredit på normale vilkår,”, fastslår Kurt E. Nielsen fra Nyform

Fra borgmesterkontoret slås det fast, at fremtiden nu er op til grundejerne.

Op til grundejerne

”Nu ligger der et flot projekt, og der er finansiering, så hvis ikke grundejerne vil være med, så bruger Fanø Kommune ikke mere krudt på Fanø Bad,” siger borgmester Erik Nørreby (V).

Set fra sidelinjen minder en anden arkitekt om at huske brugerne og deres behov.

”Hvorfor snakker vi ikke Fanø Bads funktioner? Set helt overordnet er det indendørs badefaciliteter og vandsjov, vi har brug for, hvis Fanø Bad skal tiltrække børnefamilierne! Lad os bruge resurserne på noget, der virkelig kan tilføre området værdi,” siger arkitekt Torben Mahler, Torben Mahler’s Tegnestue, som ikke selv er involveret i projektet.

”Når det er sagt, så er det vigtigt, at det kommende projekt favner hele Fanø Bad og kobler områdets forretninger og tilbud sammen.”

Illustrationer: Masu m.fl., Arkitekt MAA Peter Nygaard

Museumscenter Fanø Bad skitse

Den nye tilbygning kommer med sine tårne og portalbuer samt den central placerede hovedtrappe til at forandre indtrykket ved ankomsten til et Fanø Bad.

Museumsprojekt et skridt videre

MUSEUM – Planerne er store for Museumscenter Fanø Bad, og initiativtagerne har nu taget et vigtigt skridt. Første fase var at få rejst midler til køb af de nødvendige arealer i servicebygningen ved Feriecenter Vesterhavet, og det er sket nu.

Med hjælp fra foreningens mere end 600 medlemmer og donorer fra hele Danmark er der rejst den nødvendige kapital til købet, så en del af servicebygningen er overtaget med virkning fra 1. januar.

Arkitekt MAA Peter Nygaard har været med hele vejen – fra ideen til et museumscenter blev fostret, gennem rådgivning og som medlem af bestyrelsen for Museumscenter Fanø Bad.

Næste fase er planlagt

”Det har været et spændende projekt at arbejde med de sidste fire år, og planerne for næste fase er på plads.

Vi er allerede et aktivt og levende sted, ved at Victorias Palace og foreningen Fanø i Atlantvolden er etableret i museumscenteret,” siger Peter Nygaard.

Ifølge ham er det samlede budget for anskaffelse, ombygning og formidling på 15 mio. kr.

”Vi skal bruge ca. 10 mio. kr. mere, og vi håber, at fondene fortsat er positive overfor projektet.”

Inspireret af fortiden

Bygningsmæssigt er det inspireret af fortidens Hotel Kongen af Danmark og ambitionen er, at museets formidling gerne skulle blive på samme høje niveau som Kongernes Jelling, som Peter Nygaard sammen med bestyrelsen tidligere har besøgt.

Planerne er, at Museumscenter Fanø Bad skal rumme en café i ’palmehave-stil’, der trækker tråde tilbage til fordums tid og Fanøs kultur- og turismehistorie skal formidles.

Der skabes plads til ravmuseum, og der indrettes et informationscenter for Nationalpark Vadehavet. 2. Verdenskrig og de mange bunkers på Fanø skal også formidles gennem Videncenter Fanø i Atlantvolden, der allerede er etableret i kælderen under Victorias Palace.

Museumsbutikken Victorias Palace, der også er en forlags- og engrosvirksomhed vil blive en central del af det nye museumsprojekt.

Efter den nødvendige del af bygningen nu er anskaffet, startes projektering af ombygning og indretning efter foreningens generalforsamling.

Mere konkrete nu

Driften af museumscentret skal finansieres gennem udlejning til Victorias Palace, Fanø i Atlantvolden og andre kommende enheder.

I det tidligere prospekt var en række ideskitser til bygningens facade udarbejdet, som det ses på skitsen herover, der ikke har den endelige udformning.

”Det var ideer på daværende tidspunkt”, siger Gitte Thiessen.

”Nu bliver vi mere konkrete”.

Fanø Bad Hotel Kongen af Danmark

Inspirationen fra tårnene på det gamle Hotel Kongen af Danmark er tydelig på skitserne til det nye museumsprojekt.

Fyrtårn for fordums storhed

”Den nye tilbygning kommer med sine tårne, portalbuer og centralt placerede hovedtrappe til at forandre indtrykket ved ankomsten til et Fanø Bad, der idag henligger arkitektonisk trist uden fordums flotte bygningsværker til at byde velkommen.

Med dette fyrtårn vil værdien ved Fanø Bad øges til gavn for alle.

Museumscenter Fanø Bad kommer til at indeholde seks unikke og selvstændige enheder, som samler bygningen og giver helheden større gennemslagskraft.

Heraf drages der nytte både økonomisk, hvad angår driften og markedsføringsmæssigt.

Synergieffekten øger den samlede oplevelsesværdi for hele familien, både de medlemmer af familien, der selv har oplevet og kan huske, og den unge generation, som får historien fortalt for første gang.”

Læs også vores leder: “Er Fanø Bad for hele Fanø?”

Relaterede artikler

Top