Middelfart Sparekasse fik stærk afslutning på udfordrende 2022

Middelfart Sparekasses hovedsæde. Foto: Finn Arne Hansen, Fanø Posten

Det begyndte skidt og sluttede godt. Det er den korte version af regnskabsåret 2022 i Middelfart Sparekasse, der netop har overtaget Fanø Sparekasse i februar 2023. Hvor første halvår var præget af tab på obligationsbeholdningen på grund af de hastigt stigende renter, så blev andet halvår præget af øgede indtægter. Bundlinjen endte i et plus på 75,1 millioner kroner før skat på koncernniveau, og der ventes er 2023-resultat på 175 til 200 millioner kroner, lyder det i en pressemeddelelse

“Isoleret set er et resultat i den størrelsesorden ikke tilfredsstillende, og det står heller ikke mål med vores forventninger ved indgangen til 2022. Når det er sagt, så jeg er rigtigt godt tilfreds med vores andet halvår, hvor vi har øget indtægterne, uden udgifterne er fulgt med i samme tempo. Samtidig har vores kunder det bredt set godt, så vi er heller ikke ramt af tab og nedskrivninger. Samlet set vil jeg kalde 2022 for et acceptabelt år – omstændighederne taget i betragtning, siger Martin Baltser,” administrerende direktør i Middelfart Sparekasse.
Toplinjen – netto rente- og gebyrindtægterne – steg med 12,3 procent i 2022 til 692,3 millioner kroner. Det skyldes i særdeleshed to ting: Stor aktivitet med omlægning af realkreditlån i særligt første halvår, hvor mange boligejere udnyttede de stigende renter til at opkonvertere fastforrentede realkreditlån for at nedbringe restgælden. I andet halvår har øgede renteindtægter været drivkraft en i fremgangen på toplinjen. Det skyldes i nogen grad, at udlånet er steget med 6,3 procent i 2022. Men rentestigningerne i andet halvår 2022 spiller også ind.
“De stigende renter betyder, at ingen kunder længere betaler negative indlånsrenter i Middelfart Sparekasse. Det betyder også, at indlån nu igen er en indtægtskilde for os – man kan sige, at vi er ved at vende tilbage til normalbilledet, hvor pengeinstitutter kan tjene penge på både ind- og udlån. Indlån har ikke været nogen god forretning for os i årene med negative renter,” siger Martin Baltser.
Kunderne mærker til gengæld de stigende renter på deres låneprodukter, hvor renten steg flere gange i 2022 i takt med, at centralbankerne hævede renten.
“Det er nu, at vi skal vise, at vi har rådgivet vores kunder godt, så de ikke havner i store problemer på grund af de stigende renter. Indtil videre ser vi ikke ind i større tab hos kunderne. Så længe vi ikke kommer til at opleve arbejdsløshed i større stil, så skal langt de fleste nok klare skærene,” siger Martin Baltser.
Han medgiver, at nogle bliver meget hårdt ramt af stigende energipriser, stigende renter og den høje inflation.
“Vi er tæt på kunderne, og vi er klar til at hjælpe – under forudsætning af, at kunderne også selv bidrager,” siger Martin Baltser.
At kunderne fortsat har noget at stå imod med ses af Sparekassens indlån, som steg med 11 procent til 13 milliarder kroner i 2022.

Tab på obligationsbeholdningen
Mens indtægterne er steget, så har den del af Sparekassens overskudslikviditet, som er placeret i obligationer, kostet mærkbare tab i 2022. Kursreguleringerne er negative med 90,7 mio. kr. i 2022.
“Jeg vil kalde begivenhederne i 2022 for en finansiel 100-års-hændelse. Selv om vi kun har placeret en mindre del af vores overskudslikviditet i obligationer – konservativt placeret ovenikøbet – så kunne vi ikke gardere os mod tab,” konstaterer Martin Baltser.

Så solid som aldrig før
Mens det resultatmæssigt var et år på det jævne, så kan Martin Baltser glæde sig over, at Middelfart Sparekasse rent kapitalmæssigt står meget solidt. NEP-kapitalprocenten er 26,8 ultimo 2022 – en stigning på 3,1 procentpoint på et år. Kapitaloverdækningen er nu på 10 procentpoint, og egenkapitalen har rundet 1,9 milliarder kroner.
“Kapitalopbygning har været et fokuspunkt for os i flere år. Det har været nødvendigt for at kunne følge med de nye kapitalkrav, der er kommet til og løbende indfases. Vi står nu et meget komfortabelt sted, og det giver os simpelthen større frihed til at iværksætte nye tiltag og måske tænke mere offensivt,” siger Martin Baltser og nævner en aktuel bred rekrutteringskampagne som eksempel.
“Vi har det bedste image blandt medarbejderne i Finanssektoren, og skulle der gå dygtige folk rundt og drømme om at blive en del af Middelfart Sparekasse, så har vi rum til at tage dem ind. Vi skal kunne fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere – det er vejen til høj kundetilfredshed,” siger Martin Baltser.

2023 indledt med en ny sammenlægning
I 2022 faldt sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse endeligt på plads, og i januar 2023 offentliggjorde Fanø Sparekasse og Middelfart Sparekasse en sammenlægning, der formelt faldt på plads i februar.
“Vi har i mange år udvidet forretningen via organisk vækst. I de seneste år med først coronakrise og siden energi- og inflationskrise oplever vi, at det er blevet sværere at tiltrække nye kunder. Også af den grund er vi glade for, at andre sparekasser ser vores vej, når de søger en sammenlægningspartner,” siger Martin Baltser.
Resultatmæssigt vil de otte kolleger og cirka 3.200 kunder fra Fanø Sparekasse bidrage positivt til Middelfart Sparekasses resultat allerede i 2023, da sammenlægningen sker med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2023.
Samlet set forventer Middelfart Sparekasse i 2023 et resultat før skat på koncernniveau på 175-200 millioner kroner, slutter pressemeddelelsen.

Relaterede artikler

Top