Fanø Sparekasse 10-dobler overskud

PENGESAGER – Fanø Sparekasse har retning mod næsten en 10-dobling af overskuddet fra 2018. I år kan overskuddet nemlig lande på helt oppe i nærheden af 12 millioner kroner. I 2018 var det på 1,3 millioner kroner.
”Vi har i første halvår af 2019 opnået et positivt resultat på 5,3 millioner kroner mod et positivt resultat for samme tid 2018 på 2,8 millioner kroner,” oplyser direktør Henning Balle til Fanø Posten.
Det er desværre ikke basisindtjeningen, der hiver resultatet i vejret, Det var på beskedne 372.000 kroner.
Kursreguleringer gav derimod 2.134.000 kroner, tilbageførte nedskrivninger på udlån gav 2.753.000 kroner og andre poster lød på plus 1000 kroner, i alt 5.260.000 kroner.
Balancen er steget til 525 millioner kroner mod 515 samme tid sidste år. Udlånet er steget med 20 millioner kroner fra 123 millioner kroner i første halvår 2018 til 143 i halvåret 2019. Indlånet er steget med 10 millioner kroner siden 1. halvår 2018.
Sparekassens egenkapital er steget fra 83 til 85,5 millioner kroner per 30. juni 2019.
Sparekassen har i halvåret opnået en positiv vækst på udlån, svarende til 16,5 procent, hvilket var et vigtigt mål.
”Det er glædeligt at se den positive udvikling i sparekassens regnskab. Men der skal fortsat arbejde benhårdt for et større resultat i basisdriften, ligesom vi fortsat skal øge Sparekassens udlån”, siger direktør Henning Balle.
Nykredit har tilbudt at købe 75 procent af Sparekassens aktiebeholdning i Sparinvest. Købet er godkendt af Finanstilsynet og transaktionen ventes udført ultimo september måned 2019.
”Vi venter at kunne bogføre en fortjeneste på disse aktier, svarende til cirka 4,5 millioner kroner. For hele året ventes et resultat i størrelsesordenen 10 til 12 millioner kroner med provenuet fra salg af aktierne i Sparinvest. Dog kan kursreguleringer og nedskrivninger på udlån have en negativ effekt, så forventningerne ikke kan indfries,” slutter Henning Balle.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

 

 

Relaterede artikler

Top