Lokale ideer på tavlen til ny plan for nationalpark

IDEMØDE – Vadehavet blev udnævnt til nationalpark i 2010, til Unesco Verdensarv i 2014, og nu er det tid til at revidere planen og lovgivningen for fremtiden.

Derfor har Nationalpark Vadehavet afholdt en håndfuld borgermøder, hvor starten gik 22. januar på Fanø Krogaard.

Salen var fyldt godt op med engagerede borgere, som fik et grundigt oplæg, inden de selv fik lov at fylde tavlerne med gode idéer.

Parken til eksamen

”Partierne bag aftalen om Nationalpark Vadehavet aftalte at kigge på lovgivningen igen i 2018, så vi skal ret meget til eksamen i år,” indledte Peter Saaby Simonsen, leder af nationalparkens sekretariat på Rømø.

”Der har tidligere været meget diskussion om nationalparker – kommer der nu nogen, der skal bestemme over vores jord? Men det kan vi ikke – modsat lige på den anden side af grænsen i Slesvig-Holsten, hvor nationalparken har en lang række myndighedsroller. Det ser man også en lang række andre steder i verden. Men herhjemme kan vi kun gøre noget frivilligt – vi kan ikke tvinge nogen til noget som helst, og det er en vigtig præmis,” understregede han.

Mere til erhvervslivet

Nationalpark Vadehavet er med 1.466 km2 den langt største park i Danmark, og den ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer. Desuden er der et nationalparkråd med 30 medlemmer – heraf 12 borgerrepræsentanter.

I 2017 havde parken et budget på 11 mio. kr., hvoraf de 7,7 mio. kom fra finansloven og resten fra diverse projektmidler.

”Og der er begrænsninger på, hvor meget, der kan bruges på lønninger. Det skal sikre, at det hele ikke går op i folk, der sidder på et kontor og skriver rapporter,” påpegede Peter Saaby Simonsen.

 

Som optakt til den nye plan har man evalueret nationalparkens første levetid og konkluderet, at man er lykkedes bedst på området for formidling og kommunikation.

”Partnerprogrammet er genstartet i nyt setup, men vi skal være bedre til også at få en erhvervsmæssig effekt. Vi har ikke nået lige gode resultater på alle områder, men dog nået resultater på alle områder. Men der er mange opgaver og muligheder, der stadig venter,” lød det, inden det gik løs ved ideplancherne.

”Der er ikke fri leg – og det er ikke alle ideer, der er lige gode. Men der er nogle områder, hvor vi gerne vil høre jeres forslag og ideer,” forklarede Peter Saaby Simonsen om de seks områder, man gerne ville have input til:

Natur og landskab, Kultur og kulturhistorie, Friluftsliv, Undervisning, forsk­ning, natur- og kulturformidling, Lokalsamfund, erhverv og turisme samt Trilateralt Vadehavssamarbejde og Verdensarv. 

Plancherne blev hurtigt fyldt med input, men man kan stadig nå at give sit besyv med. Det kan ske ved at sende ideer via almindelig post eller mail til: npvplan@danmarksnationalparker.dk. Alle input skal være sekretariatet i hænde senest 25. marts, og al engagement er meget velkomment.

Alle er en del af parken

”Man skal ikke se nationalparken som sekretariatet med de syv mennesker, vi er der – nationalparken er jo os allesammen! Vi kan jo ikke diktere eller forbyde noget som helst – I kan selv sætte hvad som helst i gang, og så kan I evt. spørge os, om der kunne være støtte af en art,” foreslog Peter Saaby Simonsen.

”Vi bilder os jo også ind, at det ofte kan være en fordel, hvis vi er medunderskriver af f.eks. en fondsansøgning. Så det er ikke os, der bestemmer, om det er en god eller dårlig aktivitet – det er jer selv, der sætter det i gang.”

Relaterede artikler

Top