Leder: Svøm hele vejen – i enighed!

LEDER – Der tegner sig spændende muligheder for et ’win-win-win-win’ projekt, med et biologisk renset svømmebad/naturbad på Fanø.

Win – fordi vi savner svømmefaciliteter ’på land’ på Fanø.

Win – fordi et 100 pct. bærerdygtigt anlæg passer til Fanøs beliggenhed midt i en nationalpark og som nabo til UNESCO’s verdensarv.

Win – fordi Fanøs attraktionsværdi vil øges for både borgere, sommerhusejere og turister.

Win – fordi økonomien er mere attraktiv end en traditionel svømmehal.

Sagen er nu på byrådets dagsorden. Der søges bevilget midler fra byrådets såkaldte ’udviklingspulje’ til de indledende undersøgelser og økonomiske beregninger. Det er nødvendigt med et godt grundlag at arbejde videre fra.

Men – der bør ikke gå politik i denne sag!

Et naturbad er en helt oplagt mulighed for Fanø.

En mulighed for at skabe et bæredygtigt, attraktivt tilbud til alle, der bor på eller besøger Fanø.

Byrådet skal sætte retningen og alle gode kræfter – hele øen rundt og også udenfor – skal støtte op om projektet.

Vi skal ikke forvente, at der står en række fonde klar, men vi skal selvfølgelig afsøge mulighederne.

Til gengæld bør vi forvente, at f.eks. Nationalpark Vadehavet, SE (Syd Energi), Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme vil støtte op med midler til et naturbad på Fanø sammen med potentielle EU-programmer. Projektet er oplagt, for der kan skabes noget helt særligt midt i Nationalpark Vadehavet.

Og sammen skal vi lykkes med at forene alle de mange forskellige interesser!

Fra sommerhusejerens ønske om at gøre sit sommerhus mere attraktivt. Nationalparkens interesse i at bidrage til bæredygtige løsninger midt i naturen. Syd Energis interesse i at deltage i energirigtige løsninger og ikke mindst alle vi Fanøboeres interesse i at øge livskvaliteten.

Erfaringerne fra Ruds Vedby i Sorø Kommune er yderst positive, men det tager også sin tid at få alle de nødvendige godkendelser og tilladelser på plads. Her har Sorø Kommune gjort sig mange erfaringer, som Fanø kan drage fordel af.

Så hvorfor ikke besøge det biologisk rensede friluftsbad i Ruds Vedby? Få syn for sagn og skabe relationerne, så vi ’hurtigt’ kan komme videre med et projekt, der på alle måder vil være af stor værdi for Fanø!

Det bør lykkes denne gang at være enige om at ’svømme hele vejen – sammen.’

Hvad der er godt for borgerne, bør også være godt for turisterne og omvendt – hele øen rundt!

Læs også artiklen: “Fanø naturbad kan blive en helt ny attraktion”

Relaterede artikler

Top