Planen over alle planer – kommuneplanen

Hele artiklen i PDF-format

Tirsdag den 19. september får borgerne på Fanø mulighed for at give planerne for øens fremtid et par ord med på vejen. Byrådet slår nemlig dørene op til et offentligt møde om det forslag til en helt ny kommuneplan, de netop selv har vedtaget at sende i høring i otte uger, inden de selv på ny behandler det i byrådssalen.

Cirka to hundrede sider med tekster, billeder, tabeller og kort i alle afskygninger ’slår tonen an’ til den udvikling, der kan komme til at præge Fanø frem til år 2030, altså i de kommende 12 år. Det er ’planen over alle planer’, som Egon fra Olsen-banden ville have sagt – det er den plan, alle andre, kommunale planer skal indordne sig under.

På de mange sider kan borgerne læse, hvor der skal være boliger, erhverv, butikker, cykelstier, hoteller og meget mere – hvis planen altså i sidste ende bliver vedtaget. Tre af byrådets 11 medlemmer har allerede varslet mindretalsudtalelser. Det er Karen Jeppesen fra SF, det er Else Møller fra Miljølisten og det er Marius Nielsen fra Venstre. Nu er det borgernes tur. Det offentlige Informationsmøde 19. september bliver holdt på Fanø Skole og begynder klokken 19.00.

”Byrådets forslag til en ny kommuneplan har selvfølgelig afsæt i den gamle. Ikke desto mindre er der tale om en total revision, og derfor er der også meget at forholde sig til,” mener borgmester Erik Nørreby.

Han oplyser samtidig, at de vigtigste fokusområder for byrådet er bosætning, turisme og erhverv.

dsc_1780-copyFire nye boligområder er med i forslaget. Det er på nordsiden af Kallesbjergvej vest for skolen, det er ved Lærkevej, det er på Birkevangen og endelig er det er muligheden for, at en del af Tempo Camping får en fremtid som boligområde.

Desuden fastholder byrådet ’etape to’ af boligområdet på Nørre Nytoft. Sammenlagt kan de fem områder rumme omkring 45-50 parcelhusgrunde – eller mellem 84 og 103 boliger, hvis der bliver tale om tæt-lav-bebyggelse.

I Sønderho opererer byrådet med muligheden for at få udlagt et areal til erhverv og boliger nord for byen. Videre nævner forslaget et ’perspektiv­område’ ved Super Spar i Nordby, hvor der kan være boliger og erhverv – men perspektiv i den forstand, at den idé vil strække sig ud over de 12 år, som kommuneplanen i givet fald vil række.

Samtidig forholder kommuneplanen in spe sig også til de eksisterende boliger – nemlig de mange bevaringsværdige huse, der findes rundt om på Fanø.

Siden 2013 har det været et statsligt krav, at alle kommuner skal optage de bevaringsværdige bygninger i deres kommuneplan.

På Fanø er cirka 420 bygninger aktuelt gjort bevaringsværdige. Det er de via de såkaldt ’bevarende lokalplaner’ – men reelt er der yderligere cirka 175 bygninger, der endnu ikke er registrerede som bevaringsværdige, selv om de burde være det.

Nu skal de registreres og skrives i ’mandtal’ i planen – ikke mindst for at sætte et positivt fokus op de kulturhistoriske værdier.

I Nordby er der tale om flere ældre bygninger, der ligger vest for Vestervejen samt syd for SuperBrugsen og i Rindby-området.

I Sønderho er der ældre bebyggelser mellem den gamle mølle og kirken.

Men der er meget mere at forholde sig til på de 200 sider – eksempelvis hoteller, hvor forslaget til en ny kommuneplan blandt andet vil give campingpladser mulighed for at indrette feriehoteller, ligesom det åbner mulighed for at placere et ’flydende hotel’, altså et hotelskib, ved kajen i Nordby – to ting, Karen Jeppesen fra SF allerede tog afstand fra på det ekstraordinære byrådsmøde, hvor det blev besluttet at sende forslaget i offentlig høring.

I det hele taget er forslaget til den nye kommuneplan for Fanø Kommune særdeles spændende læsning. Vel er det ikke en krimi-thriller, der får nakkehårene til at rejse sig og gåsehuden til at springe frem på armene.

Til gengæld er det heller ikke fiktion, men en velskrevet beskrivelse af fremtiden, som den ser ud lige nu, når de folkevalgte sætter kikkerten for øjnene og stiller skarpt på de kommende 12 år frem til 2030.

Foreløbig bliver de cirka to hundrede sider præsenteret for borgerne.

Det sker via den kommunale hjemmeside og via informationsmødet på Fanø Skole den 19. september.

Endnu er det digre værk ikke vedtaget. Det eneste, politiker indtil videre har besluttet er, at tiden er inde til at høre, hvad øens borgere har at sige.

dsc_1773

Ingen nye sommerhusområder

Forslaget til en ny kommuneplan giver ikke mulighed for at omplacere eller udlægge nye arealer til sommerhuse. De eksisterende, ubebyggede sommerhusområder, hvor der ikke er klitfredning eller en lignende beskyttelse, kan ikke omplaceres til en mere attraktiv beliggenhed.

Fra politisk side er der heller ikke noget ønske om at få udlagt sommerhusområde på de arealer, de seneste ændringer i Planloven ellers åbner mulighed for. Disse arealer bliver nemlig slet ikke vurderet som attraktive i forhold til sommerhuse.

 

Et hotel kan lægge til kaj

Et flydende hotel ved havnekajen mellem Svenskerbroen og Kroslippe i Nordby er ét af de forslag, byrådet lancerer i sit udspil til en ny kommuneplan. Desuden vil byrådet gerne gøre det muligt for de eksisterende campingpladser på Fanø at indrette hoteller, moteller og feriecentre. Ideen er at campingpladserne kan opgradere deres produkt og derved understøtte politikernes overordnede mål om at forlænge turistsæsonen og øge antallet af overnatninger uden for højsæsonen.

 

Indbyggertallet stiger

Fra januar 2013 til januar 2017 er indbyggertallet på Fanø steget med 0,855 procent om året.

Hvis det tal bliver fremskrevet, vil indbyggertallet stige med 360 personer i løbet af de 12 år, forslaget til en ny kommuneplan handler om.

Det politiske mål er dog en tilvækst på en hel procent om året. Hvis det mål bliver opfyldt, vil befolkningen vokse med 424 borgere i løbet af de 12 år. Både den fremskrevne tilvækst og den politisk ønskede tilvækst ser dog ud til at kunne rummes i de eksisterende byzoner og de allerede planlagte boligområder.

I forslaget til en ny kommuneplan er der derfor heller ikke inddraget nyt landzoneareal til nye boligformål.

 

 

Større butikker i Nordby

Butikkerne i Nordby går en ny tid i møde, hvis byrådets forslag får den endelige blåstempling. I den centrale del af byen vil de nemlig få mulighed for at vokse fra 500 til 1.000 kvadratmeter, dog så det samlede areal for butikker i området ikke overstiger 10.025 kvadratmeter.

I Sønderho gør det bevaringsværdige bymiljø, at såkaldte udvalgsvarebutikker ikke bør være større end 500 kvadratmeter. For dagligvarebutikker går grænsen ved 1.000 kvadratmeter. Det samlede areal for butikker i området må maksimalt være 2.500 kvadratmeter.

For butikker ved Strandvejen, i Rindby og ved Fanø Bad, siger forslaget, at grænsen går ved 1.000 kvadratmeter for udvalgsvarebutikker og 2.000 kvadratmeter for dagligvarebutikker.

Relaterede artikler

Top