Færgetrafikken eksploderer på historisk niveau

Grafen viser antal overførte personbiler de sidste 12 måneder. 340.783 biler for september 2016 er samlet for perioden oktober 2015 – september 2016.

Hele artiklen i PDF-format

 

REKORD – Aldrig nogensinde før har der været overført så mange biler til Fanø som det seneste år. Trafikken boomer på et historisk højt niveau, og set i et større perspektiv åbner det helt nye muligheder – og udfordringer – for hele Fanøs erhvervsliv og for bosætning og udviklingsmuligheder på længere sigt.

En kombination af en lang række store og små faktorer har bidraget til rekorden for en 12 måneders periode. Interessen for at holde ferie i Danmark og langs Vestkysten er stor blandt både danske og tyske gæster. Uroen i Sydeuropa og terrortrusler har ændret feriemønstret.

Øget markedsføring, presseomtale og bryllupsturisme samt fire restauranter i White Guide bidrager alle til en større opmærksomhed om Fanø – også til gavn for de fastboende og dermed bosætningen.

Tallene fra september måned bidrager stærkt til at løfte tallene op i nye højder, godt hjulpet af rigtig mange turister i højsæsonen.

”Det er en imponerende vækst, der er sket,” konstaterer salgs- og marketingchef hos færgen Lindy Kjøller.

Det er i højsæsonen fra midt i juni til sidst i august samt ved de store festivaler i for- og eftersæson, at pengene tjenes på Fanø. Overfartstallene viser, at det vælter ind med gæster på Fanø og løfter troen på en god indtjening.

Siden årtusindskiftet har antallet overførte personbiler generelt været stigende. Der har dog været to større fald i perioden. Dels efter finanskrisen i 2008 og dels ved at særligt tyske turister valgte andre rejsemål i perioden 2010 til 2013.

Der er ingen tvivl om, at Fanø igen er en attraktiv feriedestination for både danske og tyske turister. Den seneste halvering af færgeprisen i ydersæsonen har med al tydelighed haft sin store effekt sammen med gratis campingvogne og gratis cykler. Hertil kommer naturligvis også det usædvanligt gode sensommervejr i september

Hele øen rundt meldes der om øget omsætning hos langt de fleste forretningsdrivende. Og med Fanø Vadehavsfestivals mange tilbud i efterårsferien er der basis for at sætte rekord igen, når oktober måned er omme, forventer Lindy Kjøller.

Campingvogne overalt

FÆRGEKØ – Næsten med hver eneste overfart har der været campingvogne ombord.
”Jeg har haft en noget blandet 2016 sæson,” konstaterer Christian Lorentzen, Camping Klitten i Sønderho.

”En rødglødende højsæson har rettet meget op på en yderst dårlig start på året.

Jeg har haft mange flere campingvogne på pladsen i september end tidligere, og jeg tror den tendens vil holde for både for- og eftersæson i de kommende år,” siger en glad campingpladsejer.

Samme tendens ses på andre af øens seks campingpladser, og Fanø Posten mødte et eksempel på effekten ved færgen.

”Vi er pensionister og har tiden til at køre rundt i landet med vores campingvogn. Nu hvor det er gratis at få campingvognen med, så skulle vi til Fanø og samle østers. Det var nemt at beslutte,” fortæller Erik Day fra Greve.

Han holder i færgekøen en mandag eftermiddag. Et tidspunkt på ugen, hvor der tidligere sjældent har været kø.

DSC_3990Alle baner er optaget af ventende biler, og Jan Kolind fra Færgen har lige så travlt, som var det en højsommersøndag.

Hos andre erhvervsdrivende er tilfredsheden dog ikke helt den samme.

Fanø Træ har konstateret en mindre nedgang i omsætningen. Nu hvor trailere også er blevet gratis, er opfattelsen, at der handles byggematerialer på fastlandet i større omfang end tidligere.

”Personligt er jeg glad for de lavere færgepriser, men jeg så da gerne, at det kun var campingvogne, der var gratis,” siger Sebastian Kock fra Fanø Træ med et smil.

 

Billige færger også i 2017, 2018, 2019…

Færgen har oplyst, at taksterne for 2017 vil være uændret i forhold til 2016 – altså ingen prisstigninger!

Statens tilskud fortsætter også de kommende år. I 2017 vil færgetaksterne blive reduceret i perioden 16. marts – 24. juni og igen fra den 6. august til den 30. november, som er de perioder, hvor loven tillader en nedsættelse af billetpriserne.

Tilskuddet til nedsættelse af færgetaksterne har været en succes. Det viser trafiktallene og ikke kun for Fanø.

”De nye priser har givet kø både i Esbjerg og på Fanø. Vi er dog meget opmærksomme på udviklingen, så vi i størst mulig omfang kan tilpasse sejlplanen,” understreger salgs- og marketingchef Lindy Kjøller, der forventer at øge antallet afgange med de store færger i 2017.

”Vi er meget opmærksomme på de udfordringer væksten i personbiler og cykler har givet. Det er en vækst vi naturligvis gerne vil fastholde i 2017 og frem, hvorfor vi i øjeblikket arbejder på, at skabe endnu bedre oplevelser for alle,” fortæller Lindy Kjøller.

”Vi indarbejder ca. 1.000 flere afgange med bilfærgerne i næste års sejlplan. Både ekstraafgange og som afløsning for Sønderho. Vi skal have fundet en ny balance,” påpeger Lindy Kjøller.

For et par uger siden meddelte Skat pludselig Færgen, at der skulle betales moms af en del af tilskuddet til nedsættelse af færgepriserne.

Fanø Kommune rettede straks henvendelse til en række ministerier og politiske partier.

Det er borgmester Erik Nørreby klare forventning, at der vil blive fundet en løsning, så de nye lavere priser uden for højsæsonen kan fortsætte uændret.

 

26 pct. vækst i september

Alene for september måned 2016 er personbilstrafikken til Fanø eksploderet med 35.980 overførsler. Det er en stigning på 7.484 eller 26,3 pct. i forhold til september 2015.

Der hersker ingen tvivl om, at halveringen af færgeprisen har haft sin store effekt. Og hertil kommer også det gode sensommervejr.

”Vi har slået alle rekorder i september,” siger salgs- og marketingchef hos færgen Lindy Kjøller.

Samme rekord tendens ses også på antal cykler, hvor der ifølge færgen på enkelte dage er registreret op til 800 cykler. Vurderingen er, at der en stigning på 35-40 pct. på overførte cykler til og fra Fanø, efter de blev gratis den 1. september.

At der er kommet væsentligt flere cyklende endagsturister er også vurderingen hos Dagli’Brugsen i Sønderho.

”Vi har haft en salgsfremgang på mere end 30 pct. i september 2016 i forhold til september 2015,” fortæller uddeler Lars Nissen.

”Det er den største vækst for en enkelt måned, og vi har haft rigtig mange små ekspeditioner.

Cyklisterne skal lige proviantere drikkevarer og kager, inden de skal retur til Nordby og færgen,” konstaterer uddeleren.

Udlejningsbureauerne har endnu ikke registreret en vækst i korte ophold.

”Vi har haft et godt år med en vækst på over fem pct.,” fortæller Kent Nymark fra Fanøhus.

”Med de lavere færgepriser vil der helt sikkert komme en vækst i weekendudlejningen i for- og efter sæson 2017 ,” forventer Kent Nymark.

 

Er der plads til flere?

 Er Fanø ved at nå et mætningspunkt for antal gæster ’hele året’?

Hvis succesen fra september fortsætter i for- og eftersæsonen i 2017, vil det medføre et stort pres på øgede åbningstider, hvor butikker og spisesteder må tilpasse sig væksten.

I højsæsonen er overnatningskapaciteten fuldt udnyttet gennem udlejningsbureauernes ca. 1.300 huse og de øvrige ca. 1.500 sommerhuse er beboet af ejerne og deres gæster.

Vil flere endagsturister og flere weekendophold holde andre attraktive gæster væk?

Det er det generelle indtryk, at der er plads til vækst i for- og eftersæson, hvor antallet af sommerhuse udlejet gennem bureauerne kan øges betydeligt.

Hvis forslaget om et større skattefradrag, når sommerhuset er udlejet gennem et bureau, bliver vedtaget, må der forventes adgang til en øget kapacitet i for- og eftersæson.

Igennem mange år har byråd, erhvervsdrivende og borgere peget på, at vækst kan skabes gennem billigere færgebilletter. Nu er der dokumentation for, at det virker. Ønsket er nu fra flere sider, at de billige færgebilletter kan tilbydes hele året.

Har Fanø infrastrukturen og serviceapparatet på plads til at have højsæson fra 16. marts til 30. november hvert år? Vil utilfredsheden med endnu flere færgekøer medføre en negativ udvikling både for turismen og bosætningen?

”Vi skal også tænke bæredygtighed bredt ind – den er udfordret,” påpeger naturvejleder Marco Brodde, der tænker på klima og miljø som vigtige elementer for Fanøs fremtid.

Relaterede artikler

Top