Kommunen ser positivt på nyt forslag med taxabus

BUSTRAFIK – Offentlig transport har i mange år været en udfordring på Fanø. Dyrt og ofte ufleksibelt.

Fritz Quistorff, der driver Fanø Taxi, har derfor udarbejdet et forslag, som ifølge hans oplæg vil give en bedre betjening i form af stor fleksibilitet, taxibus ved alle færgeankomster og en tilpasset kapacitet ved større arrangementer som Fanø Sommercup og Fanø Int. Strikkefestival m.m.

Den eksisterende taxibus-ordning, som i dag fungerer i tidsrummet mellem kl. 18 og 24, har både ifølge Fritz Quistorff været en stor succes, og det nye forslag bygger på en udvidet model af ordningen.

Og selvom flextrafik-ordningen – og dens omkostninger for kommunekasser og private taxivognmænd – lige nu debatteres heftigt på landsplan, så får taxivognmandens forslag foreløbig en positiv modtagelse hos Fanø Kommune.

”Jeg tager Fritz Quistdorff forslag med som inspiration til den politiske proces i udvalg og byråd”, siger kommunaldirektør Vibeke Kinch, der er enig med Fritz Quistdorff, at flextrafik-ordningen har været en succes.

 

Gode elementer

”Der er mange gode elementer i forslaget, men også ting der kan være problematiske ved Fanø Kommunes direkte involvering”, siger kommunaldirektøren.

Forhold omkring udbud af opgaver indgår også i Fanø Kommunes overvejelser.

Konkret betyder det bl.a., at en kommende tilbudgiver ikke må være for dybt involveret i processen forud for udbuddet.

”Byrådet har i oktober sidste år besluttet, at forvaltningen skal undersøge alternative muligheder for busbetjeningen generelt, ikke kun om aftenen. Det arbejde er igangsat, og Sydtrafik er en aktiv medspiller i at finde den rigtige model for Fanø.”

Fritz Quistdorffs beregninger – der bygger på de faktiske trafiktal fra 2014 – viser ifølge forslaget, at kommunen kan spare i nærheden af en million kr. alene på bustrafikken.

Udover den mulige økonomiske besparelse vil en fleksibel ordning gøre det mere attraktivt for gæster fra fastlandet at besøge eksempelvis øens restauranter, påpeger Fritz Quistorff.

Taxivognmanden mener desuden, at en ny ordning skal organiseres som et aktieselskab ejet af ’hele Fanø’ og i et fortsat samarbejde med Sydtrafik.

Modsat andre steder i Danmark er der på Fanø ingen konflikt mellem Flextrafik løsningen og traditionel taxakørsel.

 

 

Relaterede artikler

Top