Formand lover borgermøde om kollektiv trafik

Inden byrådet sender de blå rutebiler fra Sydtrafik helt ud af den kommunale køreplan og byder velkommen til en ny vognmand på den nuværende rute 431, bliver der holdt et offentligt informationsmøde.

Her kan borgerne blive klogere på, hvad det egentlig er, der skal ske med den kollektive trafik på Fanø.

Det lover formanden for det kommunale udvalg for erhverv, natur og teknik, Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste – og det gør hun i kølvandet på, at byrådet har vedtaget at træde ud af Sydtrafik og i stedet sende den kollektive trafik og de visiterede kørselsordninger i licitation.

Politikernes beslutning betyder, at de kendte, blå busser kører deres sidste afgange på Fanø den 31. december.

Dagen efter er det nye minibusser med andre chauffører bag rattet, der standser ved stoppestederne.

”Men – som ved alt andet nyt – vil der sikkert være vanskeligheder i begyndelsen og måske et behov for at ændre på mindre ting i køreplanen,” fastslår Kristine Kaas Krog.

”Derfor bliver det skrevet ind i udbudsmaterialet, at der skal være mulighed for at lave ændringer indenfor en ramme på plus/minus 20 procent. Det betyder, at vi kan gøre os nogle erfaringer og måske også ændre lidt undervejs. Det kan eksempelvis være ønsket om at tilføje en senere afgang fredag, lørdag eller søndag aften,” fortsætter udvalgsformanden.

Kristine Kaas Krog fortæller videre, at der er aftalt møder med Handicaprådet og med Seniorrådet. Desuden bliver der holdt et informationsmøde for de borgere, der gerne vil vide mere om den nye, kollektive trafik på Fanø.

Endnu er der dog ikke sat dato på det offentlige informationsmøde.

”Samtidig håber vi naturligvis, at borgere og passagerer vil fortælle os om de ting, der eventuelt er uhensigtsmæssige i den nye løsning, når den træder i kraft efter nytår,” lyder det fra udvalgsformanden.

Baggrunden for, at Fanø Kommune i det hele taget har valgt at forlade Sydtrafik til fordel for en ny og lokalt forankret, kollektiv trafik er dels et ønske om at få en mere fleksibel løsning og eventuelt udnytte nogle lokale muligheder for samtransport, dels at byrådet har besluttet, at der skal spares en million kroner på området.

”Med beslutningen bliver den offentlige bustransport på Fanø samt den kommunale kørsel – altså kørsel med borgere til eksempelvis læge og plejecenter – samlet i et udbud med to ruter,” oplyser Kristine Kaas Krog.

Formanden tilføjer, at de interesserede vognmænd så kan byde ind på ruterne samlet eller enkeltvis.

Ifølge udvalgsformanden vil det i øvrigt give interesserede vognmænd mulighed for at opnå en synergieffekt ved at byde på begge pakker, mener hun.

”I hvert fald håber vi, at nogen kan se en synergi i at byde på opgaven og samtidig vil køre taxa på Fanø.

Der sker store ændringer med taxaloven efter årsskiftet, og vi ved, det er svært at drive et taxafirma her på Fanø”.

”Med dette udbud og muligheden for at samle trafikken håber vi altså på lavere omkostninger og en større fleksibilitet, ligesom vi håber, at vi fortsat kan tilbyde vore borgere, gæster og erhvervsliv mulighed for at kunne ringe efter en taxa,” understreger Kristine Kaas Krog.

Relaterede artikler

Top