Trafik-bombe fra Venstre og Socialdemokratiet blev en fuser

Sjældent har der været så mange tilhørere til et byrådsmøde om tilfældet var mandag aften. I forgrunden ses byrådsmedlemmerne Christian Lorenzen fra Det Konservative Folkeparti og Karen Jeppesen fra SF.

Kirstine Kaas Krog antydede, at de to partier lagde op til en ulovlig beslutning, mens borgmester Erik Nørreby på sin side betegnede det som en katastrofe for Fanø, hvis øen mister sin taxa

TAXASAG – Søndag eftermiddag kastede Venstre og Socialdemokratiet en regulær bombe ind i valgkampens vel nok mest debatterede emne, nemlig fremtiden for den kollektive trafik på Fanø. Det skete på et højspændt vælgermøde i Sønderho, men allerede på byrådets møde mandag aften måtte de to partier sande, at bomben blev en hvinende fuser – der ikke blev budt velkommen af byrådets flertal.

Dermed ligger det fast, at Esbjerg-virksomheden De Blå Busser fra årsskiftet overtager rute- og skolekørslen efter Sydtrafik, mens Esbjerg Taxa skal stå for den visiterede kørsel med ældre og handicappede – en opgave, der hidtil er blevet løst af Fanø Taxi.

De to opgaver har været i udbud, og resultatet af den offentlige licitation er nok den væsentligste grund til hele miseren. Byrådet havde nemlig håbet at kunne spare en million kroner om året på den offentlige transport. Det sker ikke. Besparelsen bliver kun på knap 560.000 kroner. Af samme grund bliver det nødvendigt at hente en tillægsbevillig på cirka 400.000 kroner i kommunekassen.

Samtidig kan en udløber af hele affæren blive, at der ikke vil blive tilbudt almindelig taxakørsel på Fanø efter årsskiftet.

Venstre og Socialdemokratiet mødte op til byrådsmødet med et forslag, der ville bemyndige borgmester Erik Nørreby til at skære i antallet af rutebilafgange med De Blå Busser, for i stedet at give plads til at indsætte en taxabus mellem Nordby og Sønderho i aftentimerne. Borgmesteren skulle desuden bemyndiges til at opsige den allerede indgåede kontrakt med Esbjerg Taxa, ligesom eventuelle udgifter i den forbindelse skulle dækkes af kommunekassen.

De to partier var desuden parate til at reservere en større sum penge fra kommunekassen, såfremt besparelsen på den visiterede kørsel ikke kommer i hus.

Taxavognmand Fritz Quistorff (t.h.) var blandt tilhørerne – her i selskabet med Jeppe Wille, der stiller op til kommunal- valget som kandidat for Vadehavslisten.

 

 

Flertallet sagde nej

Men nej, lød det meget kontant fra byrådets flertal på seks medlemmer, nemlig Kirstine Kaas Krog, Fanø Lokalliste, de to konservative, Christian Lorenzen og Kjeld Nielsen, SF’s Karen Jeppesen samt Miljølistens Niels Heinel og Else Møller.

Kirstine Kaas Krog hævdede, at der ville være ulovlig ophævelse af en indgået kontrakt, og at Fanø Kommune ikke kunne tilbyde kommunens ældre og handicappede visiteret kørsel på lovlig og legal vis, hvis forslaget fra Venstre og Socialdemokratiet blev vedtaget.

Hun mindede samtidig de fire Venstrepolitikere og den enlige socialdemokrat bag ’kup-forslaget’ om, at det var et enigt byråd, der i sin tid besluttede at gå efter den store besparelse og samtidig melde sig ud af Sydtrafik – samt et enigt byråd, der stod bag beslutningen om at sende opgaverne i udbud.

Niels Heinel lagde vægt på, at det hele handler om den kommunale troværdighed – både indadtil og udadtil, mens konservative Christian Lorenzen slog fast, at punktet på dagsordenen slet og ret var en bevillingssag og ikke et spørgsmål om taxa eller ej.

”Selvfølgelig skal vi arbejde med de udfordringer, der er, men jeg tror på, at vi finder en løsning på taxa-spørgsmålet”, lød den fra den konservative lejr, ligesom både Lorenzen, Kaas Krog og flere andre hos flertallet fremhævede, at der er en ny taxalov på vej.

”Og den lov lægger op til, at kommuner kan yde tilskud til taxakørsel i udkantsområder”, påpegede Kirstine Kaas Krog, der, ligesom Christian Lorenzen og SF’s Karen Jeppesen antydede, at nye regler på området måske kan indeholde en løsning for Fanø.

Mindretallet fremførte på deres side argumenter om, at deres forslag ville være til gavn for hele Fanø, såvel borgere som erhvervsliv og turisme – men måtte notere et fem stemmer for ikke er nok, når der er seks stemmer imod.

Relaterede artikler

Top