Havnefogeden kan anvise kajplads i Nordby til Chimera

Chimera (t.v.) i havnen i Svendborg er nu tættere på sit mål om en kajplads i Nordby. Foto: Finn Arne Hansen

Det er nu op til havnefogeden i Nordby at anvise en plads i havnen til caféskibet

Hent artiklen som PDF her

CAFÉSKIB – Ejerne af den tidligere og nu ombyggede Christiansø-færge søgte i 2020 om tilladelse til at placere skibet ved Langelinie ud for Fanø Krogaard, hvor de ville drive café og butik. Det protesterede ejerne af Krogaarden imod, og kommunen foreslog så en alternativ placering lige nord for Krogaarden. Problemet er bare, at havnen på det sted ikke er dyb nok til, at Chimera kan ligge der, før havnen eventuelt bliver renset op. Men et flertal i Fanø Kommunes Erhvervs-, natur- og teknikudvalg bestående af de Konservative, Fanø Lokalliste og Venstre besluttede på sit møde den 29. november at bemyndige havnefogeden til at anvise en plads til Chimera. Hvis han vælger at anvise pladsen nord for Krogaarden, har han også fået tilladelse til at foretage de nødvendige dispositioner i forbindelse med en oprensning af havnen. SF stemte imod.

I strid med plan
Karen Jeppesen (SF) forklarer sin stemmeafgivning således:
”Kommuneplanen for 2018 – 2021 er anført tilladelse til at opføre et hotelskib i Nordby havn, hvilket SF gav indsigelser imod. Jeg sammenligner Chimera, som skal være et restaurationsskib med salg af Fanø- produkter ved siden af almindelig udskænkning, med et hotelskib. Jeg mener ikke, vi skal have salg af alverdens ting over kajkanten fra forskellige skibe, der lægger til kaj i Nordby. Hvis man én gang giver mulighed for salg over kajkanten, gælder det også andre skibe!”
Før Chimera skal kunne fungere som caféskib skal plangrundlaget imidlertid på plads. ENT-formand Christian Lorenzen vil ikke svare og henviser til forvaltningen. Teknisk chef Trine Lyhne svarer Fanø Posten således:
”ENT-udvalget har på tidligere møde opfordret forvaltningen til at få plangrundlaget på plads for Langelinje, og det er vi i fuld gang med.”
Til vores spørgsmål om, hvorvidt Chimera som caféskib skal betale samme høje takst som andre turisthavne opkræver, svarer hun ”at der er et gældende takstblad for havnen, som havnefogeden indtil videre kan benytte”.

Tekst: Keld Nissen og Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top