Hård søsætning af ny aftale om lystbådehavnens fremtid

LYSTBÅDEHAVN – Efter længere tids seje forhandlinger mellem Fanø Kommune og Fanø Sejlklub er der nu landet en aftale om lystbådehavnens fremtid.

Sejklubben overtager driften af havnen fra Fanø Kommune, som til gengæld forpligter sig til at lave en hårdt tiltrængt oprensning, opdatere faciliteterne, etablere en vaskeplads, stille havnen gratis til rådighed og desuden yde et driftsstilskud på 100.000 kr. årligt de næste fem år.

Fremover står sejlklubben nu selv for hele vedligeholdelsen, inklusive fremtidig oprensning, og aftalen er uopsigelig fra begge parter frem til udgangen af 2027. Efter fem år skal aftalen om driftstilskud dog genforhandles, og hvis ikke parterne kan blive enige, kan hver part opsige aftalen med tre måneders varsel.

”Jeg mener så afgjort, at lystbådehavnen er et berettiget anlæg at have på Fanø, og borgmesteren og jeg har haft grundige forhandlinger med sejlklubben,” uddybede formand for ENT-udvalget, Christian Lorenzen om aftalen, da den blev besluttet på byrådsmødet 12. marts.

Ikke en nem løsning

”Man skal se det her som de bedst mulige vilkår ud fra de betingelser, der blev sat af byrådet. Hvis jeg skulle vægte, hvad der har størst værdi på Fanø, ville jeg vægte havnen højt, og det bedste, der kan ske for en havn, er maritimt liv. Det er ikke nogen nem løsning det her – der er arbejdet meget med det,” fortalte han om processen.

Et enigt byråd bakkede om den nye aftale – dog med undtagelse af Marius Nielsen fra Venstre. Han bad om at få sin kraftige modstand ført til protokols og mener, at kommunen er alt for rundhåndet.

Skeptisk Venstre-mand

”Tillykke til sejlklubben med forhandlingsresultatet – godt gået! Men for kommunen er det her ikke en kerneydelse som f.eks. plejehjem, skoler og veje, og jeg stemte imod forslaget i ENT-udvalget. Sejlklubben er gået fra 75 til 48 medlemmer på tre år, det er en af Fanøs mindste foreninger, og den ret formuende med en formue på over en mio. kroner,” påpegede Marius Nielsen.

”Foreningen har handlet sig til mange goder i aftalen – der er vist ikke mange foreninger, der f.eks. får slået græs. Udover alt dette stilles havnen gratis til rådighed. Men er det forsvarligt at bruge så mange penge på så lille en forening – og hvad siger de andre foreninger?”

Johan Brink Jensen fra Socialdemokratiet påpegede, at kommunen efter hans mening har en pligt til at rette op på fortidens synder mod sejlklubben.

”Det vil tværtimod være uforsvarligt ikke at hjælpe dem videre. Vi har været ærlige i byrådet og sagt, at vi ikke har levet op til vores forpligtelser i den gamle kontrakt. Det skylder vi at rette op på,” understregede Johan Brink Jensen.

”I løbet af fem år er vi ude af det, og så skal det køre af sig selv. Men selvom sejlklubben skal køre det fremover, er det stadigt et aktiv for Fanø, som kommunen har stor interesse i.”

 

Relaterede artikler

Top