Lystbådehaven kommer på den kommunale finanslov

INVESTERING – Lystbådehavnen i Nordby optræder på den kommunale finanslov – budgettet for 2018 – med en samlet udgift på knap to millioner kroner.

Samtidig har et enigt byråd besluttet, at der allerede i år bliver hentet en tillægsbevilling på 280.000 kroner i kommunekassen. Beløbet skal bruges til at vedligeholde broer ved lystbådehavnen samt til sikkerhedsudstyr på havnen.

De knap to millioner – helt præcist 1.820.000 kroner – bliver dog fulgt af et helt klart politisk krav om, at der skal være en juridisk bindende aftale med Fanø Sejlklub om, at den til gengæld vil overtage den fremtidige drift af lystbådehavnen. Det sker ud fra devisen: Ingen aftale – ingen penge…

Størstedelen af det store budgetbeløb, en million klingende kroner, er øremærket til en tiltrængt oprensning af lystbådehavnen. Den er efterhånden så tilsandet, at bådene snarere står på havnens bund end flyder på vandet.

Udgiften til en oprensning vil løbe op i et par millioner kroner, men her er det allerede aftalt, at kommunen og sejlklubben deler udgiften mellem sig.

Videre er politikerne klar til at investere 320.000 kroner i en vaskeplads ved lystbådehavnen.

Den skal sikre, at der ikke sker yderligere forurening af havnebassinet. Blandt andet ved, at det spildevand, der følger med bådejernes vedligeholdelse af deres fartøjer, ikke ender i havnen, men bliver ledt i det offentlige kloaksystem.

Sidst, men ikke mindst, vil byrådet afsætte en pulje på 500.000 kroner til at få havnen opdateret og moderniseret, så sejlklubben efterfølgende kan overtage driften.

Som omtalt i artiklen herunder har byrådets budgetforlig ført til, at den borgergruppe, der har stået bag initiativet med at opstille en ny upolitisk liste – Havnelisten – til kommunalvalget, har trukket sine planer tilbage.

Uanset om driften af lystbådehavnen i Nordby – på baggrund af byrådets budgetforlig – i fremtiden vil overgå til Fanø Sejlklub eller ej, er det dog stadig Fanø Kommune, der ejer havnen.

Derfor var der i byrådet også fuld enighed om allerede i år at hente de førnævnte 280.000 kroner i kommunekassen til vedligeholdelse af broer og sikkerhedsudstyr på havnen.

Beløbet dækker bl.a. en udgift på 130.000 kroner til levering og montering af 14 stiger med bøjler. Et arbejde, der – uden bevilling – blev sat i gang i sommerferien. Forvaltningen skønnede nemlig, at det kunne få livstruende konsekvenser, hvis ikke arbejdet blev sat i gang øjeblikkeligt.

De resterende 150.000 kroner af den kommunale tillægsbevilling gælder forankringen af broerne i lystbådehavnen. Forankringen består af i alt 43 kæder, der holder broerne på plads, men kæderne er flere steder så tærede, at en delvis udskiftning er nødvendig.

Faktisk skønner forvaltningen her, at det er tvivlsomt, hvorvidt kæderne i deres nuværende stand vil være stærke nok til at fastholde broerne i en kraftig storm.

Relaterede artikler

Top