Den nye ‘Svenskeren’ blev bygget med håndkraft og indviet med stil

Tømrer Jacob Rasmussen (th.) og entreprenør Simon Martinsen, der havde taget sin søn Peter med til indvielse af ’Svenskeren’ på en grå og regnvåd 15. juni.

Den genopførte landgangsbro ‘Svenskeren’ i Nordby blev i høj grad bygget som i gamle dage

INDVIELSE – Tømrer Jacob Rasmussen fra Jacobs Tømrerfirma og entreprenør Simon Martinsen fra Ønaf, der sammen stod for genopbygningen af Svenskeren på havnen i Nordby, mødte en del udfordringer under arbejdet med landgangsbroen. Men de er så tilfredse med resultatet, at de nu er klar til nye opgaver.
”Nu byder vi på Femern-broen,” siger Simon Martinsen med et grin. Sammen med Jacob Rasmussen og en betragtelig skare tilskuere var han med til indvielsen af svenskerbroen den 15. juni.

Mange fandt vej til indvielsen af svenskerbroen.

Mange fandt vej til indvielsen af svenskerbroen.

Broen er bygget op om 70 egestolper, der er 20 gange 20 centimeter tykke. De er blevet gravet ned i hav- og strandbunden. De yderste skulle graves to meter ned. Arbejdet var en konstant kamp mod både højvandet og grundvandet.

En kamp mod mudder

”Vi blev nødt til at grave et hul ad gangen og så skynde os at sætte stolpen ned med det samme, inden hullet blev fyldt med grundvand og mudder nedefra og begyndte at skride sammen,” fortæller Simon Martinsen, der gravede hullerne med gravko.
Samtidig skulle de i begyndelsen af anlægsprocessen tage højde for, at de ikke kunne arbejde ved højvande, fordi stranden og fundamentet blev oversvømmet.
”Jeg tror, at jeg stadig kan tidevandstabellen fra april udenad,” siger Jacob Rasmussen.
Efter at alle stolperne var gravet ned, blev de forbundet med vandrette stolper. Hele broens skelet blev boltet sammen med 24 millimeter gevindstænger.
Uden på skelettet er broen beklædt med egeplanker, der er banket på med 6.000 skibsspigre, 95 millimeter metalsøm, som Jacob Rasmussen alle sammen har slået i med håndkraft med en lægtehammer.
”Jeg sov godt om aftenen,” siger han.
Det tog i alt fem-seks uger at bygge den ny bro, som er opført uden på resterne af den gamle svenskerbro, som stadig lå og rakte fra kysten ud i vandet, og som Jacob Rasmussen og Simon Martinsen anvendte som stillads under arbejdet.
”Vi var nervøse, inden vi gik i gang,” siger Simon Martinsen.
”Men det var sjovt, fordi det lykkedes,” tilføjer Jacob Rasmussen.

Gamle byggemetoder

Viceborgmester Erik Nørreby (V) klippede snoren til den nye svenskerbro.

Viceborgmester Erik Nørreby (V) klippede snoren til den nye svenskerbro.

Broen er konstrueret på samme måde og efter de samme principper som den oprindelige svenskerbro fra 1884. Det er arkitekt Niels Brinch, der har tegnet broen ud fra tegninger af den gamle bro. Navnet ‘Svenskeren’ har broen fået, fordi der i 1800-tallet lå to svenske skibsvrag ud for den. Nogle mener også, at den blev bygget af træ fra et sunket svensk skib.
Broen blev ødelagt under stormen Bodil i december 2013. I 2016 ville kommunen så fjerne den. Men en gruppe borgere fik stoppet nedrivningen og stiftede foreningen Bevar Svenskeren. Foreningen har siden arbejdet for at få genopført den gamle bro, og det var det arbejde, der bar frugt, da viceborgmester Erik Nørreby (V) valdemarsdag den 15. juni indviede den nyopførte ‘Svensker’.

Tekst og foto: Keld Nissen

Relaterede artikler

Top