Fanø Skole grundlægger højt uddannelsesniveau

Gode forhold og resultater på Fanø Skole bidrager til,  at op imod halvdelen af eleverne senere vender hjem til Fanø med en videregående uddannelse.

Hele artiklen i PDF-format

UDDANNELSE – Mange af Fanøs unge vender tilbage til Fanø, når de skal stifte familie. Og hen ved halvdelen af dem vender hjem til øen med en videregående uddannelse, flest piger. Det viser tal fra Region Syddanmark, hvor henved 50 pct. af de elever der forlod folkeskolen i 1999, og som voksne vender tilbage til Fanø, har en videregående uddannelse.

Andre tal fra Region Syddanmark viser, at Fanø Skoles resultater ofte ligger helt i top sammenlignet med andre kommuner i regionen.

Fire ud af fem elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de har afsluttet med folkeskolens afgangsprøve, og de vælger primært en gymnasial uddannelse.

En håndværkeruddannelse eller anden erhvervsfaglig uddannelse frister kun 13 pct., hvilket er den laveste andel i Region Syddanmark.

Det ryddede overskrifter sidste efterår, at Fanø Kommune havde landets syvende højeste karaktergennemsnit for afgangsprøven i 9. klasse. Med et karaktergennemsnit på 7,8 blev Fanø kun overgået af seks nordsjællandske kommuner. For pigerne alene var snittet 9,1.

Placeringen kan dog svinge meget år for år. Året før lå Fanø Skoles gennemsnit f.eks. endnu højere på 8,0, men dengang var det ikke nok til en topplacering.

Derfor er skoleleder Torben Larsen og skolebestyrelsesformand Henrik Deutchbein også enige om, at nok er placeringen i sidste skoleår flot, men det der betyder mindst lige så meget er, at eleverne udvikler sig – også efter folkeskolen.

Og tallene indikerer, at Fanø Skole skaber grundlaget for, at relativt mange af eleverne ender med en videregående uddannelse.

At eleverne har ressourcestærke forældre kan også ses i tallene fra Region Syddanmark.

Mere end 80 pct. af Fanøs indbyggere har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og knap 30 pct. af dem har en videregående uddannelse.

”Et stort engagement fra elever, forældre, lærere og byråd er baggrunden sammen med stor respekt for de forskellige roller, vi har,” understreger Torben Larsen.

”Fanø Skoles resultater skyldes dygtige og engagerede lærere,” tilføjer skolebestyrelsesformanden.

På Fanø Skole er der da heller ikke nogen problemer med at besætte ledige lærerstillinger.

”Fanø Skole er et tilvalg og ikke et fravalg,” konstaterer skolelederen og peger blandt andet på ombygningen af Fanø Skole i 2010 som en af årsagerne.

karraktergennensnit-skema

Ombygningen skabte ifølge skolelederen nogle noget nær perfekte rammer for elever, lærere og andre, der benytter skolens moderne faciliteter.

Der er også en tilgang af elever fra Esbjerg, hvor der er flere folkeskoleelever, der hver morgen tager færgen til Fanø end den anden vej.

”Vi har da også vores udfordringer i hverdagen, men vi tager hånd om dem,” siger Torben Larsen.

”Fanø har fordelene ved at være det lille og nære samfund. Så opfanges signalerne, og der kan hurtigt sættes ind.”

 

 

Det halter med trivslen hos skoleeleverne generelt

På  landsplan er elevernes tilfredshed også blevet undersøgt. På emner som social og faglig trivsel ligger Fanø midt i feltet af kommuner. Det gælder også for ’støtte og inspiration’ samt ’ro og orden’, hvor tilfredsheden blandt eleverne generelt scorer lavt i hele landet.

”Vi har fokus på trivsel og arbejder i skolebestyrelsen med etik og værdier. Vi skal ikke være bange for at stille krav til børn og forældre, og vi drøfter ofte, hvordan vi kan udvikle de sociale værdier på Fanø Skole,” fortæller skolebestyrelsesformand Henrik Deutchbein.

hvad-koskter-folkeskolen-skema

Relaterede artikler

Top