Skolen på vej med antimobbestrategi

(Modelfoto: Colourbox)

TRIVSEL – Dårlige nyheder har på det seneste ramt Fanø Skole som lyn fra en klar efterårshimmel. Først kom meldingen om, at 10 procent af skolens elever på 4.- til 9.-klassetrin føler sig mobbet. På landsplan ligger procenten på 8,3 og Fanøs ’score’ placerer da også kommunen og den lokale skole blandt de 13 kommuner i landet, hvor mobning er mest udbredt.

Efter det lynnedslag kom beskeden om, at elevernes karakterer ved den afsluttende eksamen er faldet fra et gennemsnit på 7,7 i 2016 til et snit på 6,3 i 2017. Dermed er skolen røget fra en plads som landets syvende bedste til den femte dårligste, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Formanden for det kommunale Børne- og kulturudvalg, Miljølistens Niels Heinel, er dog langtfra gået i chok over de dårlige nyheder om Fanø Skole.

”Skoleelever er ikke ens, og jeg er sikker på, at karaktererne vil stige igen. Der vil altid være udslag fra år til år, og jeg tror også på, at flere elever har fået et fagligt løft som en udløber af det flotte resultat fra 2016. Derfor bør vi vælge den optimistiske tilgang,” mener Niels Heinel.

Han vælger også den positive tilgang, når det gælder den nye og netop offentliggjorte rapport fra Tryg Fonden og organisationen Børns Vilkår. Den viser, at hver tiende elev i 4. til 9. klasse på Fanø Skole føler sig udsat for mobning. Her peger Niels Heinel på, at en tilsvarende undersøgelse fra 2014/15 viser, at det dengang var 12,5 procent af eleverne i de nævnte årgange, der oplevede mobning.

”Altså er situationen blevet bedre – men selvfølgelig skal vi handle kraftigt. Derfor har alle elever, forældrene og personalet netop modtaget et brev fra skolebestyrelsen. Heri bliver det slået fast, at mobning ikke må forekomme på Fanø Skole,” oplyser Niels Heinel.

I brevet beklager skolebestyrelsen, at børn har oplevet mobning – og beklager, hvis der er elever og forældre, der ikke har følt sig set og hørt i de oplevelser. Desuden indeholder brevet en række gode råd om, hvordan forældre og andre voksne omkring børnene kan være med til at forebygge mobning.

”Mobning er nemlig et fælles ansvar,” mener skoleleder Torben Larsen.

”Vi tolererer ikke mobning, og er der bare én elev, der føler sig krænket, er det én elev for meget,” siger skolelederen, der også oplyser, at Fanø Skole gennem længere tid har haft fokus på mobning – men også, at det er en svær ’størrelse’ at håndtere.

”Mobning foregår sjældent, når voksne ser det. Desuden kan den forekomme alle steder og i flere sammenhænge – i skolegården, i fritiden og på de sociale medier. Derfor er det et fælles ansvar, at komme den til livs,” fortsætter Torben Larsen.

Allerede i maj 2012 offentliggjorde Fanø Skole en ’handlingsplan for håndtering af mobning’ på sin hjemmeside, og så sent som i september i år havde skolebestyrelsen en ny antimobbestrategi på dagsordenen.

”Vi håbede, at den var klar i oktober. Her måtte skolebestyrelsen dog aflyse sit møde, men nu har den været drøftet og bliver sendt i høring, så den kan ligge klar i december,” oplyser Torben Larsen.

Den nye strategi, der vil indeholde et afsnit om ’digital mobning’, bliver fulgt op af en handleplan for hele kommunen, hvor det ansatte fagpersonale bliver klædt bedre på til at arbejde med trivsel og til at stoppe mobning.

”Samtidig samarbejder vi med Mary Fonden og med ’Red Barnet’ om at uddanne medarbejderne, vi har kontaktforældre, og flere af de større elever er udvalgt til at tage sig af de mindre børn. Vi gør altså en hel masse, og vi vil gøre endnu mere,” forsikrer Torben Larsen.

Relaterede artikler

Top