Fanø-historie fra øjenvidne

Det er som at være der selv, når man i Frans Buchs erindringer læser om hans barndom på Fanø i perioden 1894 til 1898

Hent hele artiklen som PDF her

LOKALHISTORIE – ”Hvordan vi kom ned til den lille damper, husker jeg ikke, men vi var glædeligt overraskede over, at vore møbler var ombord. Og så gled vi ud over Grådyb, ud mod den ubekendte og frygtede ø, som vi nu var forvist til som en anden Djævleø.
På Broen blev vi modtaget af ’Gamle’ Sørensen, forstanderen på skolen, og så fulgte vi ham hjem for at få middagsmad. Det første stykke var der skam brolagt gade med væmmelige, toppede sten. Vi syntes det var et sært og fattigt syn med de lave, stråtækte huse, så drejede vi om et hjørne, og så holdt brolægningen op. Forude lå skolen, stor og mægtig i forhold til de andre huse og fornemt isoleret, men vi måtte vade gennem sand, der var lagt afhugget, væmmeligt glat marehalm over. Ind kom vi da og op på første sal, og så var vi i det flotteste og fornemste hjem, jeg nogensinde havde set. Senere opdagede jeg, at det skulle det være.”

Knudsine Margrethe Buch, f. Knudsen og Søren N. Buch.

Knudsine Margrethe Buch, f. Knudsen og Søren N. Buch.

Sådan fortæller Frans Buch, søn af navigationslærer Søren Nielsen Buch, om sin ankomst til navigationsskolen den 1. april 1894. Søren N. Buch var lærer på Fanø Navigationsskole fra 1894 til 1933, han var da 78 år og havde fået Ridderkorset.

En velskrevet dagbog
Han havde selv drevet privat navigationsskole i Fredericia, men pludselig krævedes der statsanerkendelse, og så måtte han søge job på Fanø. Og det var vel betalt, selv om han længe havde svært ved at få sin løn.
Når vi i dag kan læse om Frans og Søren Buchs liv, så skyldes det, at hans uhyre velskrevne dagbog er blevet udgivet – med støtte fra Velux Fonden. Dagbogen ejes af Frans Buch barnebarn, Birgitte Buch, Tønder. Og da det var farfaderens ønske, at de kommende generationer skulle kunne læse om hans og slægtens liv, fandt Birgitte Buch og hendes mand Jens Frørup Madsen på at udgive den. De er begge pensionerede gymnasielærere.
”Vi fik jo masser af tid til overs, da coronaen kom, og så sad vi skiftevis og læste passager op for hinanden og skrev det ned,” fortæller Jens.
”Og vi har holdt os til teksten for at bevare ægtheden,” fortæller Birgitte Buch.

Skulkede for at se forlis
Erindringsbogen handler meget om Frans Buchs liv i DSB, men han vender hele tiden tilbage til at skrive om Fanø, da han som voksen blev ved med at besøge sine forældre. Men lad os tage et fortidsdyk mere:
”Vi løb. Ret langt kom vi ikke, så fandt vi det første lig. Det lå næsegrus med knust pandeskal. Det var skipperen på Claus.”
En kammerat fra briggen Claus fandt de også.

Den rigt illustrerede bog på 356 sider kan bestilles på mail@fanoeposten.dk. Pris: 275 kr. plus fragt.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Tags

Relaterede artikler

Top