Erhvervs- og turistfusion med Esbjerg bør fortsætte

SAMARBEJDE – Det hele var lagt på skinner, bestyrelserne var enige og den politiske opbakning på plads til den nye tværkommunale organisation Business Region Esbjerg.

Men så endte det med et nej fra generalforsamlingen i ProVarde.

Dermed røg den planlagte fusion af erhvervs- og turistorganisationerne i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner på gulvet i denne omgang.

Men ambitionen bør fastholdes, og så må Esbjerg og Fanø i første omgang gå forrest, lyder holdningen på borgmesterkontoret i Nordby.

”Det kan nærmest ikke gå for hurtigt med at komme videre. Vi har lagt det hele på skinner, og så kan vi lige så godt fusionere de to organisationer, hvis det kan lade sig gøre,” siger Fanøs borgmester Erik Nørreby (V).

”Hvis Fanø og Esbjerg går videre nu, så er tingene klar, hvis eller når de andre bestemmer sig for at gå med . Vi skal jo også huske på, at der jo faktisk var 63 pct. af de stemmeberettigede i Varde, der stemte for fusionen, og politisk er der kæmpe opbakning,” påpeger Fanøs førstemand, der selv var tæt på processen som medlem af den midlertidige sammenlægningsbestyrelse.

”Hvis Esbjerg og Fanø skynder sig at komme videre, så håber og tror jeg, at Varde kommer med inden længe, og jeg håber også, at Tønder kommer med på et tidspunkt – ikke mindst på turistsiden.”

Hvorfor mener du, at den her fusion er så god idé for Fanø?

”Hvis vi gik sammen, som der var lagt op til, så er vi i en situation, hvor Varde og Fanø har meget til fælles på turisme, mens Fanø og Esbjerg har fælles interesser på erhverv foruden synergier med Ribe,” påpeger Erik Nørreby.

”Vores tidligere erhvervs- og turistorganisation har jo reelt kun været en turistorganisation, så hvis vores virksomheder skulle have erhvervsrådgivning, har man haft brug for en anden samarbejdspartner. På produktionssiden f.eks. har vores organisation ikke haft skyggen af chance for at hjælpe dem.”

I det store billede ser mange fusionen her som første skridt til en kommunesammenlægning af Varde og Esbjerg – hvordan ser du Fanø i det perspektiv?

”Nu havde vi jo folkeafstemning i 2005, hvor 67 pct. sagde ja til at fortsætte som selvstændig kommune, og sådan ser jeg også fremtiden for os. Men derfor kan vi godt samarbejde på en række fronter, for de tre kommuner komplementerer hinanden rigtig godt.

Er Fanø stærk nok til at stå alene på længere sigt? ”Vores økonomi gør jo, at vi ligger i top på landsplan, og vi er den kommune i Region Syddanmark, som har det højeste beskatningsgrundlag. Vest for Storebælt er det kun Skanderborg, som har et højere skattegrundlag per indbygger end Fanø.”

Borgmesteren peger også på, at en samlet erhvervsorganisation bedre ville afspejle virkelighedens verden.

 

En naturlig enhed

”Vi har jo 7-800 mennesker, der pendler til Esbjerg hver dag og omvendt ca. 250, der pendler ind til Fanø for at arbejde hver dag. Dertil komme så alle de service- og håndværkerbiler, der kommer hver eneste morgen – de er jo ikke med i den statistik. Så det er nærliggende, at de to organisationer bliver én enhed, for virksomhederne arbejder jo på kryds og tværs,” siger Erik Nørreby.

I det hele taget ser han meget lyst på fremtiden, så det er en stærk kommune, der gerne vil deltage i en offensiv fusion.

”Hvis vi opfører os fornuftigt, så er der ikke noget, der lige truer os. Og når folketal og turisme er i vækst, så er det ikke nogen mørke skyer, der specielt er på vej ind over Fanø.”

 

Relaterede artikler

Top