Dancenter: Vi er klar til at forbedre vores service

Snart kan forventningen om at se Fanøs strande nydes uden frygt for ikke at kunne få nøglen til sit DanCenter-sommerhus.

SOMMERHUSUDLEJNING – Så er der nyt fra DanCenter, som i går bad os forklare lidt mere om de fem udlejninger i weekenden, der var gået helt skævt, fordi lejerne ikke kunne få deres nøgler. Nu melder DanCenter ud, at de er klar til at forbedre deres service. På Fanø vil der således komme elektronisk tjek ind til sommerhusene: Efter en tur gennem Google Translate er den danske tekst blevet således:

Erklæring på vegne af en Dancenter-talsmand

“Vi har haft stærke bookinger i denne sæson, hvilket midlertidigt har påvirket vores evne til at yde problemfri support. Men vi omfordelinger hurtigt ressourcer for at forbedre vores kundeplejekapacitet. Vi har allerede en 24×7 SOS e-mail-baseret support til vores kunder, men vi anerkender, at nogle kunder foretrækker telefoninteraktioner. For at imødekomme dette er vi i gang med at fordoble kapaciteten af bemandet callcenter i Danmark for at sikre rettidig assistance og løsning. Vi har startet et program for at tilbyde flere bookinger midt i sæsonen til vores husejere til øge deres omsætning. Det har dog oplevet en blandet respons fra husejere, hvilket har resulteret i, at vi er nødt til at annullere reservationer. Vi følger dette nøje og agter at finde en balance mellem at tilbyde konkurrencedygtige lejemål til kunder, bedre omsætning til vores boligejere og mindre (færre. red.) tilfælde af aflysning. For at løse de problemer, der opstår, implementerer vi automatiske låse i alle DanCenter-huse på Fanø inden udgangen af april. Dette vil sikre en smidigere check-in proces for gæster uden behov for fysiske nøgler. Med hensyn til betalinger til vores leverandører, kan vi forsikre dig om, at alle leverandører med gyldige fakturaer og kontrakter er blevet betalt omgående. Vi prioriterer retfærdig og rettidig kompensation til vores partnere. Nogle leverandører fremlagde dog ikke en gyldig kontrakt, og efter undersøgelse fandt vi uoverensstemmelser i omkostningerne ved tjenester eller kvaliteten af leveringen. For at løse dette er vi i gang med at hente en ny leverandør til rengøringstjenester, som vil hjælpe med at løse nogle driftsmæssige problemer. Vi er forpligtet til at yde god service og erfaring i overensstemmelse med vores vækstønsker. Du vil se problemer med både kunde- og rengøringsmiddel blive forbedret i den nærmeste fremtid.”

Originalteksten på engelsk:

Statement on behalf of a Dancenter Spokesperson ”

We have had strong bookings this season, which has temporarily impacted our ability to provide seamless support. However, we are swiftly reallocating resources to enhance our customer care capabilities. We already have a 24×7 SOS email-based support for our customers, but we acknowledge that some customers prefer phone interactions. To accommodate this, we are in the process of doubling capacity of manned call centre in Denmark to ensure timely assistance and resolution. We have started a program to offer more bookings in mid-season to our homeowners to enhance their revenue. However, it has seen a mixed response from homeowners, which has resulted in us having to cancel bookings. We are observing this closely and intend to get to a balance between offering competitive rentals to customers, better revenue to our homeowners and lesser instances of cancellation. To fix the issues arising we are implementing automated locks in every DanCenter house on Fanø by the end of April. This will ensure a smoother check-in process for guests without the need for physical keys. Regarding payments to our vendors, we can assure you that all vendors with valid invoices and contracts have been promptly paid. We prioritize fair and timely compensation for our partners. However, some vendors did not present a valid contract and upon investigation we found inconsistencies in the cost of services or quality of delivery. To address this, we are in the process of bringing in a new vendor for cleaning services that will help address some operational concerns. We are committed to provide good service and experience in line with our growth aspirations. You will see both customer and cleaning agent side issues improving in the near future.”

Og til vores tyske læsere:

Erklärung im Namen eines Dancenter-Sprechers

„Wir hatten in dieser Saison starke Buchungen, was sich vorübergehend auf unsere Fähigkeit ausgewirkt hat, einen reibungslosen Support zu bieten. Wir verteilen jedoch schnell Ressourcen, um unsere Kundenbetreuungskapazitäten zu verbessern. Wir bieten unseren Kunden bereits rund um die Uhr einen SOS-E-Mail-Support an, aber wir Wir geben zu, dass einige Kunden telefonische Interaktionen bevorzugen. Um dem Rechnung zu tragen, sind wir dabei, die Kapazität unseres besetzten Callcenters in Dänemark zu verdoppeln, um zeitnahe Hilfe und Lösung zu gewährleisten. Wir haben ein Programm gestartet, um unseren Hausbesitzern in der Zwischensaison mehr Buchungen anzubieten Ihre Einnahmen steigern. Die Reaktion der Hausbesitzer war jedoch gemischt, was dazu führte, dass wir Buchungen stornieren mussten. Wir beobachten dies genau und beabsichtigen, ein Gleichgewicht zwischen dem Angebot wettbewerbsfähiger Mietobjekte für unsere Kunden und besseren Einnahmen für unsere Hausbesitzer zu finden geringere Stornofälle. Um die auftretenden Probleme zu beheben, führen wir bis Ende April in jedem DanCenter-Haus auf Fanø automatische Schlösser ein. Dies gewährleistet einen reibungsloseren Check-in-Prozess für Gäste, ohne dass physische Schlüssel erforderlich sind. Bezüglich Zahlungen an unsere Lieferanten können wir Ihnen versichern, dass alle Lieferanten mit gültigen Rechnungen und Verträgen pünktlich bezahlt wurden. Wir legen Wert auf eine faire und zeitnahe Vergütung unserer Partner. Allerdings legten einige Anbieter keinen gültigen Vertrag vor und bei der Untersuchung stellten wir Unstimmigkeiten bei den Kosten der Dienstleistungen oder der Qualität der Lieferung fest. Um dieses Problem anzugehen, sind wir dabei, einen neuen Anbieter für Reinigungsdienstleistungen hinzuzuziehen, der dabei helfen wird, einige betriebliche Probleme auszuräumen. Wir sind bestrebt, im Einklang mit unseren Wachstumszielen guten Service und Erfahrung zu bieten. Sie werden sehen, dass sich sowohl die Kunden- als auch die Reinigungsprobleme in naher Zukunft verbessern werden.“

Relaterede artikler

Top