Busserne vil stadig være blå på Fanø

Udvalgsformand Kristine Kaas Krog er godt tilfreds med, at det bliver to så erfarne aktører, der skal sikre servicen for brugerne af den kollektive trafik på Fanø.

TRAFIK – Selv om Sydtrafik kører sine sidste ture på Fanø lige inden nytårsklokkerne falder i slag, vil busserne fortsat være blå på Fanø i 2018. Det bliver nemlig selskabet De Blå Busser, der fra nytår overtager kørslen på den nuværende rute 431. Samtidig overtager Esbjerg Taxa den såkaldt ’visiterede kørsel’, altså kørsel til læge, handicapkørsel m.v. på Fanø.

Sådan er resultatet af det udbud, Fanø Kommune har gennemført, først og fremmest for at nå en årlig besparelse på en million kroner. Om det mål bliver nået med de to nye selskaber, kan Kristine Kaas Krog dog ikke sige på nuværende tidspunkt. Hun er formand for det kommunale udvalg for erhverv-, natur- og teknik – altså det udvalg, der er ansvarlig for opgaven.

”Først skal vi have regnet de to tilbud sammen for at se, hvor stor besparelsen bliver i sidste ende. Desuden skal vi tale nærmere med begge selskaber – og i øvrigt er der slet ikke skrevet kontrakt endnu. Det sker først senere på måneden”, fortætter udvalgsformanden.

Hun oplyser i den forbindelse, at der lige nu er en obligatorisk ’stand still’-periode, i tilfælde af, at nogen vil klage over afgørelsen. I givet fald kan det ske frem til den 24. oktober.

”Selvfølgelig er det usædvanligt, at en kommune melder sig ud af et regionalt trafikselskab, men jeg er godt tilfreds med, at det bliver to så erfarne aktører, der skal sikre servicen for brugerne af den kollektive trafik på Fanø”.

”Som kommune har vi en lovmæssig forpligtelse til at sørge for at vores borgere kommer godt og sikkert afsted hver dag – og uanset om de skal i skole, på arbejde eller hjælpes via vores visiterede kørsel, står det klart, at det fortsat er dygtige folk, der løser opgaven på Fanø fra årsskiftet,” lyder det fra Kristine Kaas Krog.

Fanø Kommune meldte sig i april 2017 ud af Sydtrafik for selv at kunne tilrettelægge den kollektive trafik, blandt andet med hensyn til skole- og færgetider, samt for at opnå en mærkbar besparelse på budgettet. Som en del af udbuddet har det hidtil været nævnt, at den fremtidige buskørsel skulle foregå med minibusser. Den formulering er siden ændret til ’midi busser’.

De Blå Busser har mere end 67 års erfaring som busselskab med en bred vifte af tilbud inden for skolekørsel og liftbus, men også turistkørsel både nationalt og internationalt. De blå Busser har afdelinger i Esbjerg og Ribe og dækker bredt i det sydvestjyske område.

”Mine chaufører og jeg glæder os meget til samarbejdet med Fanø Kommune og ikke mindst til at møde kunderne i bussen. Det er det, vi lever af, og er glade for at gøre hver dag”, fortæller Jimmy Hansen fra De Blå Busser.

Også Esbjerg Taxa har mange års erfaring, både med taxa- og buskørsel. Selskabet råder over 80 vogne og beskæftiger 250 medarbejdere.

”Borgerne på Fanø skal mærke, at vi sætter servicen og den tætte kontakt til kunderne højt hos Esbjerg Taxa. Vores chaufører har mange års erfaring med visiteret kørsel for både børn og handicappede. Vi ser frem til at starte et nyt kapital for vores virksomhed på Fanø,” lyder det fra Torben Kirketerp, der er formand for Esbjerg Taxa.

Vibeke Kinch, der er kommunaldirektør hos Fanø Kommune, oplyser, at De Blå Busser og Esbjerg Taxa er de eneste selskaber, der er kommet med tilbud på opgaven.

Relaterede artikler

Top