Borgere kan hjælpe til ved store katastrofer

Beredskabschef ved Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard (tv.) og direktør for Beredskabsforbundet Carsten Iversen vil etablere et ø-beredskab på Fanø.

Borgere og turister på Fanø vil i løbet af noget tid få mulighed for på frivillig basis at hjælpe til ved store katastrofer på øen

Ø-BEREDSKAB –  Det er Sydvestjysk Brandvæsen, Beredskabsforbundet og Fanø Kommune, der planlægger at inddrage fastboende, sommerhusejere og turister i katastrofeberedskabet.
I første omgang vil der blive holdt borgermøder for de fastboende, hvor de dels vil blive instrueret i, hvordan de kan sikre deres egne boliger ved katastrofer, dels hvordan de kan hjælpe det ellers velfungerende faste beredskab.
”Her på Fanø kunne det være ved stormflodskatastrofer. De kan for eksempel hjælpe med at fordele sandsække og hjælpe ældre medborgere med at sikre deres huse med sandsække,” siger Jens Mølgaard, der er beredskabschef ved Sydvestjysk Brandvæsen.
Senere er det planen også at inddrage turister på øen i beredskabet. Beredskabsforbundet kører et pilotprojekt på Anholt i Kattegat, hvor for eksempel brandmænd, sygeplejersker, krisepsykologer, læger og førstehjælpere, der er turister på øen, kan melde sig til ø-beredskabet. Hvis der så sker en større eller mindre ulykke, mens de er på Anholt, vil de blive indkaldt til at hjælpe. I det års tid, som projektet har kørt, har 58 turister været meldt til gæsteberedskabet. De har dog ikke været i aktion, da der i perioden ikke er sket ulykker, hvor der har været brug for ekstra hjælp.
”Det er tanken med tiden at brede ø-beredskabet ud på alle de danske øer, der vil være med,” siger Carsten Iversen, der er direktør for Beredskabsforbundet.
”Frivillige er en vigtig, men nogle gange lidt overset ressource, som vi gerne vil tænke mere ind i fremtidens beredskab.”
Jens Mølgaard fra Sydvestjysk Brandvæsen kan endnu ikke sige, hvornår ø-beredskabet vil blive etableret på Fanø.

Tekst og foto: Keld Nissen

Relaterede artikler

Top