Vinderprojektet for fornyelse af Fanø Bad offentliggjort

UDVIKLING – Realdania og Fanø Kommune har haft indbudt tre arkitektvirksomheder til en konkurrence om udvikling af byrummet i Fanø Bad.

Som beskrevet i det nye nummer af Fanø Posten, ville vinderprojektet blive offentliggjort inden udgangen af februar, og det er nu sket. I dialog med grundejerne er projektforslagene blevet udarbejdet, og vinderteamet blev Team MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaug.

”Vinderprojektet er dét, der mest vidtgående ændrer noget ved Fanø Bad. Det skal være sådan, at når man kommer ud i området, så er der sket noget. Det skal være synligt,” fastslår borgmester Erik Nørreby overfor Fanø Posten.

Download vinderforslaget

Download dommerbetænkning

Vinderprojektet Fanoe Bad forside

Støtter alle grundejere i området op om vinderprojektet?

”Desværre er der én grundejer, der er i mod. I forbindelse med torvedannelsen skal grundejeren afgive et parkeringsareal, mod de til gengæld får P-pladser andre steder. Det ønsker de ikke”.

Der er allerede igangsat en dialog med de private lodsejere om udvikling af området. Processen fortsætter nu med dialog og viderebearbejdning af Team MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaugs projektforslag før det endelige projekt kan realiseres, oplyser Fanø Kommune i en pressemeddelelse.

Fra forvaltningen har udviklingskonsulent Jacob Bay været involveret gennem hele processen.

”Vi skal nu sammen med vinderteamet og grundejerne have detaljerne på plads. Når de er klar skal Realdania vurdere det endelige projektforslag i forhold til vinderkonceptet, for at vurdere om de fortsat vil yde økonomisk støtte til projektet gennemførelse,” siger Jacob Bay.

”Nu ligger der et flot projekt fra indkørslen ved Kellers til stranden og der finansiering. Hvis ikke grundejerne vil være med, så bruger Fanø Kommune ikke mere krudt på Fanø Bad,” slutter borgmester Erik Nørreby

Vinderforslaget arbejder med en struktur, der binder området sammen – ligesom før i tiden. Det sker konkret med en belægning af tegl. Teglbelægningen tænkes indarbejdet i Strandvejens fulde længde, som begynder fra man ankommer til Fanø Bad, og derefter udvider sig til en samlet teglflade ved Torvet. Vinderforslaget indeholder også forskellige forslag til at belyse området og indrette det med forskellige byrumsmøbler, der tager afsæt i stedet og dets historie som badeby.

Derudover vises det i projektforslaget tydeligt, at det er i samspillet mellem private og offentlige arealer, at konceptet for Fanø Bad kan gøre en forskel, oplyser Fanø Kommune om projektet.

Relaterede artikler

Top