Trolden kan blive siddende efter kovending i Venstre

Troldens nabo Jens Madsen er ikke til sinds at give op. Trolden er et forkert sted

Hent hele artiklen som PDF her

Hent Miljøstyrelsens dispensation her

TROLDERIER – En af de mest bizarre sager på Fanø, den om Thomas Damsbo-trolden Anker Drømmefangers placering på en bakketop på den nordlige del af Fanø, ser nu ud til at få en ende. Et flertal på seks mod fem i byrådet – V, S, Å og Miljølisten – har 15. marts besluttet at ændre lokalplanforholdene, så trolden kan blive. K, SF og Fanø Lokalliste var imod.
Naboen, gårdejer Jens Madsen, har dog ikke opgivet.
”Der er jo ikke så meget at gøre nu, vi afventer høringen. Og så har vi søgt aktindsigt i, om Miljøstyrelsen har givet dispensation efter paragraf 8 til at opstille noget på en forurenet grund. Det har vi ikke kunnet finde noget på,” siger han.
”Og nu er det jo ikke sådan, at vi bare er sure for at være sure. Der er en grund til det. Vi blev ikke hørt i første omgang, da man ville opstille den i et fredet område. Folk går på vores marker, og de private fællesveje, der slides, hvem skal vedligeholde dem? Området er bare ikke beregnet til det,” fastslår han.
Forhistorien kort: Trolden blev i sin tid opstillet med dispensation fra Miljøstyrelsen og grønt lys fra forvaltningen og borgmesteren, men Jens Madsen klagede.

Trolden Anker Drømmefanger af Thomas Damsbo kan – måske – blive siddende, hvis et nyt plangrundlag kommer på plads efter en offentlig høring.

Trolden Anker Drømmefanger af Thomas Damsbo kan – måske – blive siddende, hvis et nyt plangrundlag kommer på plads efter en offentlig høring.

15. december 2020 besluttede et enigt Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalg, at trolden skulle flyttes senest 15. marts 2021. Så besluttede borgmester Sofie Valbørn, at hun ikke ville genopstille. En flytteregning på 124.300 kroner dukkede op, hvorefter Venstre foretog en kovending ved at sende sagen i byrådet.
”Det var nødvendigt at få stoppet den sag. Nu får vi plangrundlaget på plads, og så kan vi forhåbentlig diskutere vigtigere sager,” siger Erik Nørreby (V).

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Top