Tag ‘Vadehavsbussen’ Sønderho-Ribe-Mandø

Motorbåden ‘Martha’ er bygget i 1975 i Sønderho af Børge Fischer Jensen.
Hun bliver nu restaureret af foreningen Skøgum og skal sejle tursejlads i Vadehavet. 

Ambitionerne er på plads, når foreningen Skøgum igangsætter renoveringen af motorbåden ’Martha’. Måler er, at hun kan anvendes til rutesejlads med turister mellem Sønderho og Ribe samt til andre formål i Vadehavsområdet mellem Langli og Mandø.

Båden, der er bygget i 1975 af Børge Fischer Jensen i Sønderho, skal i de næste to år renoveres på et endnu ikke valgt træskibsværft.

Børge Ficher Jensen byggede motorbåden til sig selv og til prikkesætning (markering af sejlrenderne i Vadehavet, red.). Martha er en af i alt 40 både og pramme, som Børge Fischer Jensen byggede over et halvt århundrede mellem 1943 og 1993.

”Dejligt, at det nu er lykkedes at rejse den million kr., der gør, at vi kan gå i gang med med at sætte Martha i sejlklar stand,” siger en glad Vibeke Schiøtt, der er formand for Skøgum.

Skroget skal gennemgås grundigt, der skal lægges et nyt mahognidæk, og motorbåden skal forsynes med sikkerhedsudstyr, der opfylder Søfartsstyrelsens krav, fremgår det af planerne. Båden vil få plads til 12 personer og nogle få cykler.

”Jeg håber, at Martha kan sejle igen i sommeren 2018. Måske kan hun være med til at indvie uddybningen af Sønderho Havn,” siger Vibeke Schiøtt optimistisk,

”Når Martha sejler igen, kan vi forbinde Danmarks smukkeste landsby, Sønderho, med den ældste by, Ribe, og bidrage til oplevelsesøkonomien i Vadehavet,” påpeger Vibeke Schiøtt om sidegevinsterne ved projektet.det-gode-skib-martha-kort

Foruden rutesejladsen mellem Sønderho og Ribe, vil Martha kunne anvendes til østersture, fugleobservationsture med naturvejleder og anden sejlads i Vadehavet. Motorbåden vil også kunne lægge til ved Mandø Flak.

 

Planen er, at ’Martha’ får hjemhavn i Ribe.

 

 

Martha og Vadehavet

Motorbåden Martha opfylder de vigtigste krav til en båd, der skal sejle i Vadehavet.

Hun kan sejle på meget lavt vand og tåle at tage bunden. Hun kan sejle gennem hård brænding og manøvrerer fint i selv stærk strøm.

Fra 1975 til 2011 var Mogens Morgenstern i Sønderho ejer af Martha. I en kort periode fra 2011 til 2012 var ejeren Bjarne Kiholm i Ribe. Fra 2012 er det foreningen Skøgum, der ejer Martha. Hun ligger på land hos den tidligere ejer Bjarne Kiholm.

Forening for maritime oplevelser

Foreningen, der er stiftet i 2012, arbejder for at fremme maritime oplevelser og formidle den maritime kulturhistorie i Nationalpark Vadehavet, herunder sejlads med traditionelle både og skibe.

Bestyrelsen består af Vibeke Schiøtt, Kim Holst, Anker Andsbjerg og Bjarne Kiholm.

Skøgum, sandbanken syd for Riberenden, har givet navn til foreningen.

vibeke-schoett-og-jens-lindholm

Skøgums formand Vibeke Schiøtt modtager donationen på 400.000 kr. fra formanden for ObbekjerFonden Jens Lindholm.

 

Relaterede artikler

Top